Gwahardd bydwraig aeth am baned

Cyhoeddwyd

Mae enw bydwraig aeth am baned o de wrth i fenyw roi genedigaeth wedi cael ei dynnu odi ar y gofrestr feddygol.

Fe wnaeth Helen Bannister, bydwraig oedd ar un cyfnod yn uchel ei pharch yn Ysbyty Maelor Wrecsam, ymddeol yn 2010 cyn y gallai hi gael ei diswyddo.

Clywodd y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (NMC) ei bod hefyd wedi caniatáu i fenyw oedd yn diodde' o gyneclampsia i fynd adref.

Ym marn y cyngor fe fyddai'n berygl i'r cyhoedd pe bai'n cael caniatâd i weithio, ac fe ddywedon nhw fod ei gallu i weithio wedi gwanhau.

Sawl camgymeriad

Clywodd gwrandawiad o'r cyngor ei bod, dros gyfnod o 10 mlynedd, wedi gwneud cyfres o gamgymeriadau, gan gynnwys newid cofnodion meddygol ar dri achlysur.

Dywedodd cadeirydd panel yr NMC, Matthew Flander: "Fe wnaeth Helen Bannister nifer o gamgymeriadau wrth wneud ei gwaith.

"Er ei bod wedi ymddiheuro, mae'n dangos ychydig iawn o ddealltwriaeth o'i methiannau.

"Mae'r rhain yn broblemau hir dymor. Byddai risg i enw da'r proffesiwn pe bai hi'n cael parhau i weithio.

"Roedd yn bygwth niwed difrifol i'w chleifion, ac o ganlyniad bydd ei henw yn cael ei dynnu oddi ar y gofrestr feddygol."

Clywodd y panel bod Mrs Bannister wedi gadael claf oedd wedi cael epidwral i fynd am baned o de.

'Peryglus'

Dywedodd bydwraig arall, Dawn Cooper, bod absenoldeb ei chydweithiwr yn beryglus.

"Efallai y byddwch yn gadael yr ystafell i nôl darn o offer am ychydig eiliadau, ond byth i gael paned," meddai.

"Yn enwedig pan mae claf wedi cael epidwral yn ail ran yr enedigaeth oherwydd efallai nad ydyn yn ymwybodol ei bod yn gwthio."

Canfuwyd yn ddiweddarach bod Mrs Bannister wedi newid cofnodion meddygol ar ffeil y fenyw a wnaed gan un o'i chydweithwyr.

Fe wynebodd achos disgyblu am hynny, a bu ar gyfnod o gael ei goruchwylio wrth ei gwaith am chwe mis.

Ond ddwy flynedd yn ddiweddarach, fe newidiodd gofnodion claf arall, ac er i'r panel glywed nad oedd y newidiadau wedi eu gwneud er mwyn cuddio unrhyw gamwedd, roedd y weithred yn groes i reolau llym ar gofnodion meddygol.

Gwahardd

Yna yn 2010, methodd Mrs Bannister adnabod cyflwr cyneclampsia mewn menyw oedd 25 wythnos yn feichiog.

Gall y cyflwr, sy'n cynnwys pwysau gwaed uchel iawn, fod yn angheuol i'r fam a'r babi.

Cafodd Mrs Bannister ei gwahardd o'i gwaith yn dilyn ymchwiliad gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, ond fe wnaeth ymddeol yn fuan wedi hynny.

Er iddi ddweud wrth swyddogion nad oedd ganddi unrhyw ddyhead i ddychwelyd i weithio, fe ddechreuwyd ymchwiliad swyddogol gan arwain at y panel ddydd Iau.

Yn ystod gwrandawiad blaenorol dywedodd Deborah Edwards, dirprwy bennaeth bydwreigiaeth, bod camgymeriadau Mrs Bannister mor ddifrifol fel y byddai wedi cael ei diswyddo am gamymddwyn dybryd pe na bai wedi ymddeol.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol