Campws newydd Prifysgol Abertawe un cam yn nes

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Gallai'r campws agor erbyn mis Medi 2015

Mae cynllun i adeiladu campws gwyddoniaeth ac arloesedd gwerth £400 miliwn ar gyfer Prifysgol Abertawe wedi cael ei gymeradwyo gan gynllunwyr.

Dyma'r eildro i bwyllgor cynllunio Cyngor Castell-nedd Port Talbot ganiatáu cais gynllunio amlinellol i'r cynllun.

Bu'n rhaid i'r cynllun gael ei addasu ar ôl cael sêl bendith am y tro cyntaf ym mis Mawrth eleni.

Dywedodd llefarydd ar ran Prifysgol Abertawe eu bod wedi ymrwymo'n llwyr i ddatblygu'r cynllun.

Credir y gallai'r cynllun greu miloedd o swyddi a'r gobaith yw y bydd y campws newydd ar agor erbyn mis medi 2015.

Yn ôl y brifysgol, hwn yw'r prosiect mwyaf o'i fath ym Mhrydain ac un o'r rhai mwyaf yn Ewrop.

Rolls Royce

Ym mis Ionawr y llynedd cadarnhaodd Llywodraeth Cymru y byddan nhw'n helpu cyllido'r campws wrth iddynt gytuno mewn egwyddor i lenwi bwlch cyllido o £15 miliwn.

Y gobaith yw y bydd Campws Gwyddoniaeth ac Arloesi'r Bae ar Ffordd Fabian yn rhoi cyfle i ymchwilwyr academaidd gydweithio â chwmnïau er mwyn datblygu syniadau o fudd i'r economi.

Byddai'r ganolfan ymchwil a thechnoleg yn caniatáu i'r brifysgol gydweithio â chwmnïau fel Rolls Royce.

Mae disgwyl y byddai'n cyfrannu mwy na £3 biliwn i economi'r rhanbarth dros gyfnod o 10 mlynedd.

Fe fydd y campws ar safle sydd bron i 70 erw, ryw ddwy filltir a hanner o ganol Abertawe ger Ffordd Fabian.

Bydd lle i 4,000 o fyfyrwyr fyw ar y campws.

Dywedodd llefarydd ar ran Prifysgol Abertawe: "Mae'r brifysgol yn symud ymlaen yn dda o ran y cynllun cyffrous hwn.

"Rydym yn rhagweld y byddwn ni'n gorffen y broses gaffael cyn bo hir, cyn cyflwyno'r achos busnes i Gyngor y Brifysgol.

"Mae'r brifysgol yn parhau i drafod y cynllun gyda Llywodraeth Cymru, Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru a swyddogion Banc Buddsoddi Ewrop ac rydym wedi ymrwymo'n llwyr i ddatblygu'r cynllun."