Dewhirst: Cyngor Sir Gâr yn barod i helpu

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r cwmni'n cyflenwi dillad ar gyfer Marks a Spencer

Mae arweinydd Cyngor Sir Gâr wedi dweud bod yr awdurdod lleol yn barod i helpu gweithwyr stordy sydd mewn peryg o golli eu swyddi.

Bydd dyfodol safle Dewhirst yng Nghapel Hendre ger Rhydaman yn destun ymgynghori sy'n dechrau ar Fehefin 26.

Fe allai 124 o swyddi fod dan fygythiad yn y stordy sy'n cyflenwi dillad i Marks a Spencer.

Dywedodd arweinydd y cyngor, Kevin Madge fod y cyngor wedi cysylltu â Llywodraeth Cymru a Chanolfan Byd Gwaith.

'Help'

"Rydyn ni i gyd yn barod am unrhyw ddatblygiadau ynghylch y mater hwn," meddai Mr Madge.

"Ac rydyn ni wedi cynnig cymaint o help ag sy'n bosib i'r cwmni a'i staff.

"Does dim penderfyniad wedi ei wneud am ddyfodol y stordy hyd yn hyn."

Dywedodd y byddai tasglu'n cynnwys y cyngor sir, Llywodraeth Cymru, Canolfan Byd Gwaith yn cael ei ffurfio os oedd y stordy'n cau.

Pedair canolfan

Bwriad M&S yw defnyddio pedair canolfan ddosbarthu yn lle rhwydwaith o stordai llai.

Caeodd yr olaf o ffatrïoedd cynhyrchu dillad Dewhirst yng Nghymru, yn Abergwaun, yn 2002 gyda 160 yn colli eu gwaith.

Cyn hynny caewyd ffatrïoedd yn Llanbed, Abertawe ac Aberteifi.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol