Dewhirst: Cyngor Sir Gâr yn barod i helpu

Marks a Spencer Image copyright Getty Images
Image caption Mae'r cwmni'n cyflenwi dillad ar gyfer Marks a Spencer

Mae arweinydd Cyngor Sir Gâr wedi dweud bod yr awdurdod lleol yn barod i helpu gweithwyr stordy sydd mewn peryg o golli eu swyddi.

Bydd dyfodol safle Dewhirst yng Nghapel Hendre ger Rhydaman yn destun ymgynghori sy'n dechrau ar Fehefin 26.

Fe allai 124 o swyddi fod dan fygythiad yn y stordy sy'n cyflenwi dillad i Marks a Spencer.

Dywedodd arweinydd y cyngor, Kevin Madge fod y cyngor wedi cysylltu â Llywodraeth Cymru a Chanolfan Byd Gwaith.

'Help'

"Rydyn ni i gyd yn barod am unrhyw ddatblygiadau ynghylch y mater hwn," meddai Mr Madge.

"Ac rydyn ni wedi cynnig cymaint o help ag sy'n bosib i'r cwmni a'i staff.

"Does dim penderfyniad wedi ei wneud am ddyfodol y stordy hyd yn hyn."

Dywedodd y byddai tasglu'n cynnwys y cyngor sir, Llywodraeth Cymru, Canolfan Byd Gwaith yn cael ei ffurfio os oedd y stordy'n cau.

Pedair canolfan

Bwriad M&S yw defnyddio pedair canolfan ddosbarthu yn lle rhwydwaith o stordai llai.

Caeodd yr olaf o ffatrïoedd cynhyrchu dillad Dewhirst yng Nghymru, yn Abergwaun, yn 2002 gyda 160 yn colli eu gwaith.

Cyn hynny caewyd ffatrïoedd yn Llanbed, Abertawe ac Aberteifi.

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.