'Seicig' twyllodrus yn euog

  • Cyhoeddwyd
Llys y Goron Casnewydd
Disgrifiad o’r llun,
Roedd yr achos yn Llys y Goron Casnewydd

Mae dyn honnodd ei fod yn seicig yn wynebu carchar wedi i lys ei gael yn euog o bwylltreisio menywod i dynnu eu dillad a chyflawni gweithredoedd rhywiol.

Roedd Karl Lang, 49 oed, wedi perswadio'r menywod y byddai bod yn noeth yn "gwella eu pwerau seicig".

Clywodd Llys y Goron Casnewydd ei fod wedi dweud wrth ddwy fenyw y byddai "bod yn fwy beiddgar a phryfoclyd yn plesio'r ysbrydion" ac y byddai'n gymorth iddyn allu cysylltu â'u perthnasau oedd wedi marw.

Dywedodd menyw 26 oed fod Lang wedi gwneud iddi deimlo fel seren ffilmiau pornograffig drwy orchymyn iddi dynnu ei dillad a pherfformio iddo.

12 cyhuddiad

"Er mwyn dod yn gryfach, dywedodd Lang wrtha i fod rhaid i mi wneud pethau yr oedd dynolryw yn ofni eu gwneud.

"Roedd hyn yn golygu tynnu fy nillad a pherfformio fel seren ffilm bornograffig - mwya pryfoclyd oedd y perfformiad, meddai, mwya cryf y byddwn i."

Cafwyd Lang yn euog o 12 cyhuddiad o wneud i fenywod gyflawni gweithredoedd rhywiol yn erbyn eu hewyllys rhwng 2005 a 2009.

Dywedodd y Barnwr Patrick Curran QC wrtho: "Roedd hyn yn enghraifft o dorri ymddiriedaeth dwy fenyw ifanc fregus iawn.

'Yn briodol'

"Roedden nhw wedi colli anwyliaid ac wedi dod atoch am gymorth ac fe wnaethoch chi gymryd mantais o hynny i'r eithaf.

"Mae dedfryd o garchar yn briodol, ond rwy'n caniatáu mechnïaeth er mwyn i chi gael trefn ar eich materion personol."

Bydd Lang o Gasnewydd yn cael ei ddedfrydu ym mis Gorffennaf.