Pêl-fasged: Oes dyfodol i dîm Prydain?

Tîm pêl-fasged Prydain
Image caption Does neb o Gymru wedi ei ddewis i chwarae pêl-fasged i Team GB yn Llundain

Mae dyfodol timau pêl-fasged Prydain yn y fantol ar ôl y Gemau Olympaidd wedi i Pêl-fasged Cymru wrthod y syniad o uno'n llawn gyda Lloegr a'r Alban.

Roedd corff rheoli'r gamp yn y byd, FIBA, wedi caniatáu i Brydain gael lle awtomatig yn y gemau y llynedd ond yr amod oedd y byddai Lloegr, Cymru a'r Alban yn cytuno erbyn Mehefin 30 ynglŷn ag uno'n llawn.

Mae Pêl-fasged Cymru wedi pleidleisio o blaid aros yn annibynnol, ac wedi dweud ar eu gwefan: "Wedi ystyried y mater yn ofalus, penderfyniad bwrdd Pêl-fasged Cymru ar hyn o bryd yw :-

  • Parhau i hybu ac annog perthynas bositif gyda'u cydweithwyr pêl-fasged yn Lloegr a'r Alban;
  • Cadw'u statws fel aelod cenedlaethol annibynnol o ffederasiwn FIBA.

Cyfyngu cyfleoedd

Dywedodd Pêl-fasged Cymru fod y penderfyniad yn seiliedig ar yr hyn oedd orau i'r gêm yng Nghymru, a honnodd fod diffyg unrhyw chwaraewyr o Gymru yng ngharfan Team GB y dynion na'r merched ar gyfer Gemau Llundain yn awgrymu y byddai uno yn cyfyngu yn hytrach na gwella cyfleoedd rhyngwladol chwaraewyr o Gymru.

"Does gan Gymru yr un chwaraewr yng ngharfan Team GB sy'n paratoi ar gyfer Gemau Olympaidd 2012.

"Nid yw'r cyllid ar gyfer pêl-fasged ym Mhrydain wedi ei ddatganoli i Pêl-fasged Cymru ac nid yw cymryd rhan yn Ffederasiwn Pêl-fasged Prydain wedi gwella gêm pêl-fasged yng Nghymru.

'Colli'

"Pe bai Cymru yn ildio'i statws fel aelod cenedlaethol annibynnol o FIBA, byddai'r cyfle i nifer o chwaraewyr o Gymru i brofi cystadlu ar lefel ryngwladol yn cael ei golli."

Cafodd tîm Prydain ei ffurfio yn 2006 gyda'r nod penodol o gystadlu yn Llundain, ond roedd FIBA am weld arwyddion o ymroi i uno cyn caniatáu lle yn y Gemau i Brydain.

Bellach mae GB Basketball wedi dechrau gweithredu cynllun er mwyn adeiladu tuag at Gemau Olympaidd Rio De Janeiro yn 2014, ond mae'r dyfodol nawr yn aneglur.

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.