Pêl-fasged: Oes dyfodol i dîm Prydain?

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Does neb o Gymru wedi ei ddewis i chwarae pêl-fasged i Team GB yn Llundain

Mae dyfodol timau pêl-fasged Prydain yn y fantol ar ôl y Gemau Olympaidd wedi i Pêl-fasged Cymru wrthod y syniad o uno'n llawn gyda Lloegr a'r Alban.

Roedd corff rheoli'r gamp yn y byd, FIBA, wedi caniatáu i Brydain gael lle awtomatig yn y gemau y llynedd ond yr amod oedd y byddai Lloegr, Cymru a'r Alban yn cytuno erbyn Mehefin 30 ynglŷn ag uno'n llawn.

Mae Pêl-fasged Cymru wedi pleidleisio o blaid aros yn annibynnol, ac wedi dweud ar eu gwefan: "Wedi ystyried y mater yn ofalus, penderfyniad bwrdd Pêl-fasged Cymru ar hyn o bryd yw :-

  • Parhau i hybu ac annog perthynas bositif gyda'u cydweithwyr pêl-fasged yn Lloegr a'r Alban;
  • Cadw'u statws fel aelod cenedlaethol annibynnol o ffederasiwn FIBA.

Cyfyngu cyfleoedd

Dywedodd Pêl-fasged Cymru fod y penderfyniad yn seiliedig ar yr hyn oedd orau i'r gêm yng Nghymru, a honnodd fod diffyg unrhyw chwaraewyr o Gymru yng ngharfan Team GB y dynion na'r merched ar gyfer Gemau Llundain yn awgrymu y byddai uno yn cyfyngu yn hytrach na gwella cyfleoedd rhyngwladol chwaraewyr o Gymru.

"Does gan Gymru yr un chwaraewr yng ngharfan Team GB sy'n paratoi ar gyfer Gemau Olympaidd 2012.

"Nid yw'r cyllid ar gyfer pêl-fasged ym Mhrydain wedi ei ddatganoli i Pêl-fasged Cymru ac nid yw cymryd rhan yn Ffederasiwn Pêl-fasged Prydain wedi gwella gêm pêl-fasged yng Nghymru.

'Colli'

"Pe bai Cymru yn ildio'i statws fel aelod cenedlaethol annibynnol o FIBA, byddai'r cyfle i nifer o chwaraewyr o Gymru i brofi cystadlu ar lefel ryngwladol yn cael ei golli."

Cafodd tîm Prydain ei ffurfio yn 2006 gyda'r nod penodol o gystadlu yn Llundain, ond roedd FIBA am weld arwyddion o ymroi i uno cyn caniatáu lle yn y Gemau i Brydain.

Bellach mae GB Basketball wedi dechrau gweithredu cynllun er mwyn adeiladu tuag at Gemau Olympaidd Rio De Janeiro yn 2014, ond mae'r dyfodol nawr yn aneglur.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol