Llai'n wynebu risg ddifrifol

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Parc carafanau Riverside yng Ngheredigion

Mae Asiantaeth yr Amgylchedd wedi dweud bod llai o dai a busnesau yng Nghymru'n wynebu risg ddifrifol o lifogydd.

Ond dywedodd fod angen gwneud mwy i wella amddiffynfeydd.

Ers 2009 mae £42m wedi ei wario ar amddiffynfeydd môr a llifogydd ac mae 16,000 yn llai o dai a busnesau'n wynebu risg ddifrifol.

Roedd adroddiad yn 2008 wedi dweud bod 64,000 o dai a busnesau'n wynebu risg. Y cyfanswm presennol yw 48,000.

Llifogydd

Ynghynt yn y mis effeithiodd llifogydd ar dai a busnesau yng Ngheredigion a de Gwynedd.

Bydd manylion yr adeiladau sy'n wynebu risg yn cael eu hanfon at Gymdeithas Yswirwyr Prydain ddywedodd yn Ionawr y byddai miloedd o bobl mewn ardaloedd risg uchel yn wynebu problemau pan fyddai cytundeb Llywodraeth San Steffan yn dod i ben y flwyddyn nesa.

Roedd y gostyngiad mwya yn Sir Conwy, 600 yn wynebu risg ddifrifol yn lle 10,000 wrth i amdiffynfeydd gael eu gorffen ac wrth i dechnoleg o safon uwch gael ei defnyddio i broffwydo risg.

'Gostyngiad mawr'

Dywedodd yr asiantaeth fod "gostyngiad mawr" yn Sir Ddinbych lle oedd dim ond 600 o dai a busnesau'n wynebu risg ddifrifol.

"Rydym yn gweithio'n galed i leihau'r risg ond mae llifogydd yn digwydd o bryd i'w gilydd," meddai cyfarwyddwr yr asiantaeth, Chris Mills.

"Yn ddiweddar, mi welon ni effaith ysgytwol llifogydd ar dai a busnesau pobl."

Straeon perthnasol