'Ystyriwch gostau system gyfreithiol,' medd yr Arglwydd Morris

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r Arglwydd Morris wedi cyflwyno ei dystiolaeth i'r pwyllgor.

Dylai Aelodau Cynulliad ystyried costau creu system gyfreithiol ar wahân, meddai cyn Dwrnai Cyffredinol.

Dywedodd yr Arglwydd Morris o Aberafan, prif swyddog cyfreithiol Llywodraeth San Steffan rhwng 1997 a 1999, nad oedd yn glir beth fyddai goblygiadau system ar wahân.

Ar hyn o bryd mae pwyllgor o Aelodau Cynulliad yn ystyried creu system gyfreithiol i Gymru.

Doedd dim modd amcangyfrif y gost, meddai'r Arglwydd Morris, "ond efallai y byddai ACau angen ystyried hon yn flaenoriaeth."

Tystiolaeth

Daeth ymgynghoriad Llywodraeth Cymru i ben ar Fehefin 19.

Mae'r Arglwydd Morris wedi cyflwyno ei dystiolaeth i bwyllgor materion cyfansoddiadol a deddfwriaethol y Cynulliad.

Eisoes mae'r pwyllgor a'r llywodraeth wedi gofyn am sylwadau am gynnwys a dulliau gweithredu system ar wahân.

Dywedodd yr Arglwydd Morris: "Ar hyn o bryd does dim modd tybio beth fydd cost creu system ar wahân.

"Ond dwi'n tybio y byddan nhw'n sylweddol."

Mwy o wahaniaeth

Mae Llywodraeth Cymru wedi dweud bod mwy o wahaniaeth rhwng y gyfraith yng Nghymru a'r gyfraith yn Lloegr ers datganoli yn 1999.

Ond mae Ysgrifennydd Cymru, Cheryl Gillan, wedi dweud bod y drefn bresennol wedi "gwasanaethu Cymru'n dda am ganrifoedd".

Bydd rhaid ystyried sylwadau cyn y bydd gweinidogion yn cyhoeddi'r camau nesa.

Straeon perthnasol