Dathlu traddodiadau Sipsiwn yng ngorllewin Cymru

  • Cyhoeddwyd
Ifan Jones Evans a Shan CothiFfynhonnell y llun, S4C
Disgrifiad o’r llun,
Bydd Ifan Jones Evans a Shan Cothi yn mynd ar daith yn eu carafán, Varda, yn ystod yr wythnos

Mae traddodiadau Sipsiwn Ceredigion a Sir Benfro'n cael eu dathlu fel rhan o wythnos o ddathliadau cymunedol.

Bydd cerddoriaeth, dawnsio a bwyd yn cael y sylw mewn digwyddiadau i nodi Mis Sipsiwn Romani a Theithwyr.

Bydd y daith yn dilyn hen lwybr Sipsiwn Romani Cymru o Langrannog, Ceredigion i Rosebush, Sir Benfro.

Mae'r daith yn dechrau ddydd Llun ac yn para tan ddydd Sadwrn.

Bydd y cyflwynwyr Ifan Jones Evans a Shan Cothi yn teithio'r rhanbarth mewn carafán sipsiwn o'r enw 'Varda', gyda rhaglenni Y Sipsiwn i'w gweld pob nos ar S4C.

Y nod yw gweld sut mae sipsiwn Romani wedi gwneud argraff ar fywyd a hanes Cymru dros y blynyddoedd.

Digwyddiadau lleol

Ar hyd y daith, bydd y tîm yn cwrdd â phobl o dras Romani, yn ogystal â darganfod mwy am y cyfnod gyda'r hanesydd Arddun Arwyn ac am hanes teulu'r Sipsiwn Cymreig, Abram Wood, gyda'r hanesydd Gari Wyn.

Cyflwynir eitemau am eu traddodiadau, eu cerddoriaeth a'u diwylliant yng Nghymru, Ewrop a'r byd, ac yn enwedig yr erledigaeth a'r rhagfarn y bu'n rhaid iddynt wynebu dros y cenedlaethau.

Bydd digwyddiad cymunedol lleol yn cyd-fynd â'r rhaglenni byw bob nos am 8.25pm.

Mae'r wythnos wedi cael ei threfnu ar y cyd gydag Isaac Blake, cyfarwyddwr cwmni Cwmni Diwylliannol a Chelfyddydau Romani o Gaerdydd.

"Mae Y Sipsiwn yn gyfres gyfoes sy'n ystyried hanes traddodiad y Sipsiwn Romani hefyd, gan helpu i greu ymwybyddiaeth o'r cefndir a'r hanes, yn ogystal â sefyllfa'r gymuned heddiw.

'Pwnc diddorol'

"Y gobaith yw y bydd yn gwrthbwyso rhywfaint o'r rhagdybiaethau negyddol yn y cyfryngau, gan herio'r stereoteipiau a'r mythau."

Ychwanegodd Dyfrig Davies, Uwch Gynhyrchydd y gyfres ar S4C:

"Mae'n anrhydedd cael gweithio ar y gyfres a hynny oherwydd ei fod yn bwnc mor ddiddorol. Hefyd mae wedi fy ngoleuo i'r rhagfarn y mae'r Sipsi Romani wedi'i dioddef.

"Dwi'n edrych ymlaen at ddeffro atgofion pobl o'r Sipsiwn Romani a'r modd y maen nhw wedi cyfoethogi'n diwylliant ni."

Bydd rhaglen Y Sipsiwn i'w gweld ar S4C o nos Lun tan nos Wener, 25-29 Mehefin, am 8:25pm, ac ar nos Sadwrn, 30 Mehefin am 9:00pm.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol