Cyn droseddwr yn helpu'r heddlu i daclo lladrata o geir

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Mae Heddlu Gogledd Cymru yn awyddus i fodurwyr sylweddoli pwysigrwydd cuddio'u heiddo (Llun ffug gyda model)

Mae cyn droseddwr yn helpu Heddlu Gogledd Cymru i hyrwyddo ymgyrch i ostwng nifer yr achosion o ladrata o geir o 14%.

Mae Wyn Williams, 48 oed o Gaernarfon, yn dweud fod modurwyr yn dargedau hawdd yn aml, yn gadael pethau amlwg allan ar gyfer lladron.

Bydd manylion cofrestru cerbydau "hawdd" yn cael eu nodi a llythyr yn cael ei anfon at berchnogion yn eu rhybuddio y gallan nhw fod yn darged i ladron.

Mae Heddlu De Cymru wedi gweld cynnydd o 11.9%, tra bod Heddlu Gwent yn dweud bod nifer yr achosion wedi gostwng 27%, gyda gostyngiad o 12% yn Nyfed-Powys.

Targedu ceir

Disgrifiad,
Adroddiad Llyr Edwards

Cafodd y ffigurau eu cofnodi rhwng mis Ionawr ac Ebrill 2012, o'i gymharu â'r un cyfnod y llynedd.

"Mae hyn yn ymwneud ag addysgu perchnogion ceir," meddai'r Arolygydd Julie Sheard, pennaeth Tîm Diogelwch Cymunedol Heddlu Gogledd Cymru.

"Mae lladron yn targedu ceir, yn enwedig os oes 'na eitemau wedi'u gadael allan yn y golwg, achos maen nhw'n gwybod y byddan nhw'n elwa mewn rhyw ffordd."

Ymhlith yr eitemau dan sylw mae systemau Sat Nav, ffonau symudol a waledi.

Yn ôl Wyn Williams, dim ond ychydig funudau oedd angen i dorri mewn i nifer o geir ar un stryd trwy dorri ffenestri a dwyn eiddo.

Dywedodd fod defnyddwyr cyffuriau, er enghraifft, yn torri mewn i geir am eu bod yn gallu gwerthu eitemau fel gliniaduron wedi'u dwyn am hyd at £60.

Ychwanegodd ei bod yn demtasiwn i ladrata o geir am fod y gosb yn sylweddol llai na'r ddedfryd o garchar fyddai rhywun yn ei gael am droseddau fel lladrata o dai.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol