Arbenigwr yn darogan 'methiant' cynllun cadwraeth

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd rhestr o 10 safle posib ei datgelu ym mis Ebrill

Dylid ailgychwyn cynlluniau ar gyfer ardaloedd gwarchod morol yng Nghymru, yn ôl arbenigwr sydd wedi helpu i sefydlu gwarchodfeydd tebyg ar draws y byd.

Dywed Dr Dylan Evans, sydd wedi gweithio ar brosiectau morol yn Tanzania a'r Seychelles, nad ydyn nhw'n gweithio heb gefnogaeth leol.

Mae'r Gweinidog Amgylchedd John Griffiths yn dadlau y byddai'r parthau yn gwarchod bywyd gwyllt, ac mai megis dechrau mae'r broses gynllunio.

Ond mae ymgyrchwyr yn honni y gallai niweidio'r diwydiannau pysgota ac ymwelwyr.

Mae Llywodraeth Cymru'n bwriadu creu tair neu bedair ardal o'r fath oddi ar arfordir Cymru ond mae nifer wedi cwyno am ddiffyg ymgynghori gyda phobl sy'n byw gerllaw'r 10 safle posib.

'Dim cefnogaeth'

Dywedodd Dr Evans, perchennog Sw Môr Môn a chwmni ymchwil Seiont, wrth raglen BBC Radio Cymru, Manylu, nad oedd yn credu y byddai'r cynllun yng Nghymru yn llwyddo.

"Byddwn yn hoffi'u gweld nhw'n gweithio," meddai, "ond alla' i ddim gweld sut y medran nhw weithio heb gefnogaeth y gymuned leol ac fel ryw'n gweld pethau ar y funud, dyw'r gefnogaeth ddim yno.

"Byddwn i'n hoffi gweld y broses yn ailddechrau ac yn symud o'r gwaelod i fyny."

Byddai'r gwarchodfeydd yn yr ardaloedd dan sylw yn atal pysgota masnachol a hamdden, yn ogystal â gweithgareddau niweidiol eraill fel carthu ar gyfer prosiectau ynni adnewyddol.

Byddai cychod yn cael hwylio trwy'r parthau ond heb angori yno, gan y byddai hynny'n niweidio gwely'r môr.

Cyfyngiadau

Ffynhonnell y llun, Jon Moore
Disgrifiad o’r llun,
Byddai cychod yn cael croesi'r gwarchodfeydd ond ddim yn cael angori rhag ofn iddynt niewidio gwely'r môr

Mae cyfyngiadau fel hyn wedi achosi pryder mewn cymunedau gerllaw'r 10 safle posib, sy'n poeni y byddai 'na niwed i'r economi leol oherwydd yr effaith ar y diwydiant pysgota ac ymwelwyr.

Mae Llywodraeth Cymru, sy'n trafod gyda Chyngor Cefn Gwlad Cymru, yng nghanol ymgynghoriad tri mis ar restr gychwynnol o 10 safle maen nhw'n credu fyddai'n addas ar gyfer ardaloedd gwarchod morol.

Dywedodd John Griffiths wrth Manylu mai dim ond dechrau proses ymgynghori hir oedd hyn a'u bod eisiau clywed barn pawb allai deimlo effaith y cynllun.

Mae pedair o'r 10 ardal ar Benrhyn Llŷn, a thair oddi ar arfordir Sir Benfro. Mae 'na ddwy ardal ger Ynys Môn a'r un ola' ym Mae Ceredigion.

Bydd y camau nesa' yn yr ymgynghoriad yn dod â'r rhestr o 10 i lawr i dair neu bedair ardal derfynol fydd wedi'u lleoli ar hyd arfordir Cymru.

Mae'r ymgynghoriad presennol yn dod i ben ar Orffennaf 31.

Bydd Manylu yn cael ei ddarlledu ar BBC Radio Cymru am 6:30pm nos Lun, Mehefin 25.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol