Llacio rheolau alcohol ar gyfer Gŵyl Rhuthun

  • Cyhoeddwyd
Yr ŵyl yn 2008 (Llun: Ziggy Zomba)Ffynhonnell y llun, Ziggy Zomba
Disgrifiad o’r llun,
Bydd perfformiadau byw ar sgwâr y dref (Llun: Ziggy Zomba)

Mae gwaharddiad rhag yfed alcohol wedi cael ei godi ar gyfer gŵyl gerddorol yn Sir Ddinbych wedi trafodaethau rhwng y trefnwyr, yr heddlu a'r awdurdodau.

Roedd y trefnwyr yn poeni y byddai'r gwaharddiad yn tarfu ar fwynhad pobl sy'n mynychu Gŵyl Rhuthun.

Penderfynodd Cyngor Sir Ddinbych osod gwaharddiad ar alcohol fel un o amodau'r drwydded sydd ei hangen er mwyn cynnal yr ŵyl.

Yn ôl swyddogion y sir, roedd angen gwaharddiad o'r fath oherwydd ymddygiad gwrthgymdeithasol lleiafrif o bobl yn y gorffennol.

Ond nawr mae'r heddlu wedi llacio ychydig ar yr amodau.

Mae'r ŵyl, a ddechreuodd ddydd Llun, yn para am wythnos.

Yr uchafbwynt yw cyngerdd byw chwe awr ar sgwâr y dre' ddydd Sadwrn.

Diodydd

Bydd caniatâd i bobl fynd â diodydd i Sgwâr San Pedr ar gyfer y cyngerdd sy'n dechrau am 2pm.

Ffynhonnell y llun, S Wainwright
Disgrifiad o’r llun,
Bydd sgwâr y dref yn cael ei gau ar gyfer yr ŵyl (Llun: S Wainwright)

Mae caniatâd i bobl yn y tafarndai fynd y tu allan gyda gwydrau plastig.

Ond mae'r heddlu yn rhybuddio fod ganddyn nhw'r hawl i gymryd diodydd oddi ar unrhyw un sy'n camymddwyn neu sydd â gormod o alcohol yn eu meddiant.

Ymhlith yr artistiaid sy'n cymryd rhan mae Gwibdaith Hen Frân, Y Bandana a Dawnswyr Wcrainaidd Hoverla.

Dywedodd Gruff Hughes, cadeirydd yr ŵyl: "Rwy'n falch bod yr heddlu yn mynd i lacio 'ychydig ar y rheolau, a defnyddio eu pwerau pe bai angen.

"Mae'r ŵyl wedi ei chynnal ers nifer o flynyddoedd a bach iawn o drafferth sydd wedi bod."

Dywedodd yr arolygydd Gary Kelly o Heddlu'r Gogledd: "Rydym yn benderfynol o sicrhau y bydd yr ŵyl deuluol hon yn llwyddiant."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol