Teulu Tom Maynard yn ystyried ymddiriedolaeth er cof amdano

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Tom Maynard wedi chwarae i Surrey oriau yn unig cyn iddo farw

Mae teulu'r cricedwr Tom Maynard wedi dweud eu bod yn ystyried sefydlu ymddiriedolaeth er cof amdano.

Cafodd corff y chwaraewr 23 oed ei ddarganfod ar reilffordd yn Llundain ac roedd un o drenau tanddaearol Llundain wedi ei daro ger gorsaf Wimbledon Parc wythnos yn ôl.

Dydd Gwener fe agorodd cwest i'w farwolaeth cyn i grwner Westminster ei ohirio.

Fe fydd ei angladd yn cael ei gynnal yn Eglwys Gadeiriol Llandaf ddydd Mercher Gorffennaf 4.

Dywedodd ei rieni, Matthew a Sue, a'i chwaer Ceri, eu bod yn ddiolchgar iawn am y "gefnogaeth anhygoel" tuag atyn nhw.

Mewn datganiad dywedodd y teulu eu bod wedi derbyn "cannoedd" o gardiau, llythyrau a negeseuon dros yr wythnos diwethaf a bod maint y gefnogaeth wedi bod "yn wir gysur" iddyn nhw.

"Dros y dyddiau diwethaf, mae'r syniad o sefydlu ymddiriedolaeth er cof am Tom wedi ei awgrymu ac mae'n rhywbeth yr ydym fel teulu yn ei ystyried.

"Fe fydd cyhoeddiad ar hyn yn cael ei wneud yn y dyfodol.

"Ond, fe ddylai unrhyw un sydd eisiau gwneud rhodd wneud hynny drwy anfon siec i 'The Tom Maynard Trust' dan law Jon Rees, Carston Accountants, Tudor House, 16 Heol y Gadeirlan, Caerdydd, CF11 9LJ."

Gwasanaeth cyhoeddus

Roedd tad Maynard, Matthew, yn gyn-chwaraerwr gyda Morgannwg a Lloger ac mae nawr yn hyfforddwr.

Dywedodd y datganiad bod hi'n "gyfnod anodd i Matthew, Sue a Ceri ac aelodau eraill y teulu" ond eu bod eisiau i bawb wybod pa mor ddiolchgar y maen nhw am y gefnogaeth anhygoel tuag at Tom.

Dywed y teulu y bydd ei angladd yn un cwbl gyhoeddus am 12pm yn yr Eglwys ac yna a, 1.15pm yn amlosgfa Thornhill.

Mae'r teulu wedi dweud nad ydyn nhw eisiau blodau, ond yn hytrach y dylai unrhyw roddion ei roi i'r Professional Cricketers' Association Benevolent Fund (dan ofal o The Laker Stand, Yr Oval, Kennington, Llundain SE11 5SS).

Wedi'r gwasanaeth fe fydd ffrindiau a theulu yn unig yn ymgasglu yng Nghlwb Rygbi Pentyrch.

Maen nhw'n cael eu hannog i ddod â lluniau efo nhw i wneud darlun enfawr.

Dywedodd y crwner, Dr Shirley Radcliffe, bod 'na "ymchwiliad sylweddol" yn parhau i'w farwolaeth.

Mae'r cwest wedi ei ohirio tan Fedi 24.

Fe wnaeth Comisiwn Cwynion Annibynnol yr Heddlu ddatgelu'r wythnos diwethaf na fyddan nhw'n yn cynnal ymchwiliad i'w farwolaeth.

Roedd yr heddlu wedi cysylltu gyda'r Comisiwn am fod dyn o'r un disgrifiad â Mr Maynard wedi ei weld yn dianc o gar oedd yn cael ei ddilyn gan yr heddlu yn fuan cyn i gorff Mr Maynard gael ei ganfod.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol