Amy Smith 'yn berffaith' oriau cyn iddi farw

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Athena
Disgrifiad o’r llun,
Mae Michelle Smith yn gwadu llofruddio ei merch 42 diwrnod oed

Clywodd rheithgor bod babi a wenwynwyd gan boen laddwr i oedolion "yn ffynnu" pan gafodd ei gweld ar y diwrnod y bu farw.

Dywedodd Dr Stephen Morley, arbenigwr ar wenwyn, y gallai Amy Smith fod wedi ei gwenwyno funudau cyn i'r ymwelwyd iechyd alw i'w gweld.

Mae mam Amy, a oedd yn 42 niwrnod oed, yn gwadu ei llofruddio yn 2007.

Mae Michelle Smith, 34 oed, o; Dreforrys hefyd yn gwadu achosi neu ganiatáu marwolaeth plentyn.

Mae'r achos yn Llys y Goron Abertawe yn parhau.

Clywodd y llys bod rhaid i barafeddygon roi'r gorau i'r ymgais i'w hadfer ddwy awr a hanner yn unig ar ôl ymweliad yr ymwelydd iechyd.

Fe wnaeth canlyniad archwiliad post mortem ganfod y poen laddwr dihydrocodeine (DHC) yng ngwaed Amy.

'Perffaith'

Cafwyd hyd i'r cyffur hefyd yn nŵr Amy dros bythefnos cyn ei marwolaeth pan gafodd ei chludo ar frys i'r ysbyty gyda phroblemau anadlu.

Pan ddarganfuwyd y cyffur yn y dŵr fe gafodd y sampl ei anfon i labordy arbenigol am brofion pellach.

Ond chafodd y canlyniadau ddim eu pasio ymlaen.

Galwodd ymwelydd iechyd i weld Amy ar y diwrnod y bu farw.

Nodwyd ei bod yn "ffynnu" a'i bod yn "berffaith" a hynny am, 11.50am.

Dywedodd ei mam wrth yr heddlu ei bod wedi rhoi potel i Amy ar ôl yr ymweliad a'i bod wedi mynd a hi i'w gwely am 1pm.

Fe wnaeth ddarganfod ei merch yn marw awr yn ddiweddarach.

"Mae'n ymddangos bod Amy Smith yn iach ac nad oedd 'na unrhyw bryder gan yr ymwelydd iechyd am 11.50am," meddai Dr Morley wrth y llys.

"Ond roedd hi yn ddiymadferth o fewn dwy awr a hanner.

"Felly, mae hanes yn awgrymu bod dihydrocodeine wedi ei roi un ai wedi i'r ymwelydd iechyd adael neu yn fuan cyn iddi gyrraedd.

"Mae'n debyg y gallai fod wedi cymryd peth amser i effaith dihydrocodeine amlygu ei hun."

Dau ddogn

Dywedodd petai'r cyffur wedi ei roi peth amser cyn yr ymweliad y byddai'r effeithiau yn amlwg.

"Fe fyddwn i'n disgwyl syrthni, ei bod yn gysglyd ac yn llipa pan oedd yr ymwelydd yno," ychwanegodd.

Yn gynharach fe wnaeth wadu mai'r un dogn o DHC oedd yng ngwaed Amy ag oedd yn ei dŵr rai wythnosau yn gynharach.

"Mae bron yn amhosib o'm rhan i.

"Yn fy marn i roedd 'na ddau ddogn o dihydrocodeine wedi ei roi."

Pwysleisiodd na ddylai'r cyffur gael ei roi i fabanod ac nad oedd profion yn dangos pa mor hir yr oedd y cyffur yn gweithio drwy'r system.

Mewn oedolion gall y cyffur fod yn bresennol dridiau yn ddiweddarach.

Dywedodd Dr Morley bod y cyffur yn gallu achosi i oedolion fod "yn anymwybodol a mynd i goma".

"Gall achosi syrthni a chyfog," meddai.

Eglurodd yn achos Amy bod 'na "hanes o wefusau glas ac arwydd o ddiffyg anadlu a allai fod oherwydd graddfa anadlu isel neu araf".

"Roedd 'na hanes o fod yn llipa a syrthni sy'n gyson â DHC."

Mae disgwyl i'r achos bara am bedair wythnos.