Manning: Erlyniad wedi celu gwybodaeth?

  • Cyhoeddwyd
Bradley ManningFfynhonnell y llun, AFP
Disgrifiad o’r llun,
Aeth Bradley Manning i'r ysgol yn Sir Benfro

Mae erlyniad yn yr achos yn erbyn milwr Americanaidd gafodd ei fagu yn Sir Benfro wedi cael eu cyhuddo o gelu gwybodaeth.

Mae Bradley Manning yn wynebu cyhuddiadau o ryddhau gwybodaeth gyfrinachol i wefan Wikileaks, a thrwy hynny beryglu bywydau milwyr America yn y Penrhyn Arabaidd.

Mewn gwrandawiad cyn yr achos go iawn mewn llys milwrol, mae'r barnwr - Cyrnol Denise Lind - wedi gorchymyn yr erlyniad i gyfiawnhau eu gweithredoedd wrth ddatgelu gwybodaeth i'r amddiffyniad.

Mae'r milwr 24 oed - aeth i Ysgol Tasker Milward yn Hwlffordd - yn wynebu dedfryd o garchar am oes os fydd yn euog o 22 cyhuddiad yn ei erbyn.

'Chwarae gemau'

Dywedodd cyfreithiwr yr amddiffyniad, David Coombs, y bydd asesiad o'r niwed achoswyd drwy ryddhau'r wybodaeth yn dangos ychydig iawn neu ddim niwed i ddiogelwch cenedlaethol America.

"Fel arfer nid yw'r gemau yma'n cael eu chwarae," meddai.

"Rydych chi'n datgelu'r holl wybodaeth a gadael i'r ffeithiau sefyll. Dydych chi ddim yn chwarae gêm o 'guddio'r bêl', a dyna mae'r llywodraeth wedi bod yn gwneud."

Roedd yr Uwch-gapten Ashden Fein yn mynnu bod yr erlyniad yn cwrdd â'u cyfrifoldebau wrth iddyn nhw archwilio'r dogfennau perthnasol, ond dywedodd bod y broses yn cymryd amser gan ei fod yn cynnwys ceisiadau am wybodaeth o 63 o asiantaethau'r llywodraeth.

"Mae'r amddiffyniad yn derbyn yr holl wybodaeth y mae ganddynt hawl i dderbyn," meddai.

Achos teg?

Er hynny mae'r barnwr wedi gorchymyn yr erlyniad i baratoi "datganiad diwydrwydd haeddiannol" sy'n disgrifio'u hymdrechion i rannu gwybodaeth yn llawn yn y ddwy flynedd ers i Bradley Manning gael ei gyhuddo.

Dadl Mr Coombs yw bod methiannau'r erlyniad eisoes wedi amharu ar hawl Manning i gael achos teg.

Mae'r barnwr hefyd wedi gorchymyn yr erlyniad i drosglwyddo asesiadau o niwed gafodd eu paratoi gan Adran y Wladwriaeth a'r Swyddfa Gwrthderfysgaeth Cenedlaethol er mwyn iddi hi eu hadolygu.

Roedd yr achos go iawn yn erbyn Bradley Manning i fod i ddechrau ar Fedi 21 eleni, ond eisoes mae'r barnwr wedi awgrymu y bydd yn cael ei ohirio tan naill ai mis Tachwedd neu fis Ionawr y flwyddyn nesaf.