Carcharu dyn am achosi marwolaeth

  • Cyhoeddwyd
Llys y Goron Yr Wyddgrug
Disgrifiad o’r llun,
Llys y Goron Yr Wyddgrug

Mae dyn 27 oed - sy'n fab i Paddy Doherty, seren y gyfres deledu My Big Fat Gypsy Wedding - wedi cael ei garcharu am achosi marwolaeth trwy yrru'n ddiofal.

Roedd David Doherty, o Queensferry yn Sir y Fflint, wedi cyfadde' achosi marwolaeth James Loveridge, 38 oed o Gaer.

Cafodd ei garcharu am 3 blynedd a 10 mis ac mae hefyd wedi'i wahardd rhag gyrru am bedair blynedd wedi i Lys y Goron yr Wyddgrug glywed ei fod wedi ffoi o safle'r ddamwain am 4am ar Ebrill 18.

Roedd Mr Loveridge yn eistedd yn sedd flaen y car Mitsubishi Shogun, a oedd yn cael ei yrru gan Doherty. Cafodd y tad i bedwar o blant ei ladd yn y fan a'r lle.

Cafodd tri theithiwr arall yng nghefn y car eu hanafu'n ddifrifol.

Cysgu

Roedd Doherty wedi taro yn erbyn fan Renault, oedd wedi ei barcio mewn culfan ar yr A55 ger Talybont, Gwynedd.

Roedd Victor McClelland, oedd newydd hedfan yn ôl i'r wlad, wedi parcio yno am ei fod wedi blino ac wedi mynd i gysgu yng nghefn y car.

Y cyfan mae'n ei gofio wedyn yw deffro yn yr ysbyty bythefnos yn ddiweddarach. Mae'n dal i gael triniaeth am nifer o anafiadau mewn uned arbenigol yn Ysbyty Stoke on Trent.

Yn ôl yr erlynydd Andrew Green, roedd Doherty wedi gyrru mewn i gefn y fan Renault, gan achosi iddo droi a chafodd Mr McClelland ei daflu allan o'r cerbyd a glanio ar y ffordd ddeuol, ble mae'n debyg iddo gael ei daro gan gerbyd arall oedd yn ceisio osgoi'r ddamwain.

Dywedodd llygad-dyst iddo glywed Doherty yn dweud "roeddwn i'n cysgu ac fe ddeffrais i hyn".

Er gwaetha' ymdrechion i'w ddal yn y fan a'r lle, fe ddihangodd Doherty, dwyn Landrover Discovery, a gyrru'n ôl i Lannau Dyfrdwy, ble roedd yn byw gyda'i deulu yn Mharc Teithwyr Riverside, Queensferry.

Olion DNA

Pan gafodd ei arestio'n ddiweddarach, fe wadodd ei fod yn gyrru'r car - ond newidiodd ei ble pan ddaethpwyd o hyd i'w olion DNA ger sedd gyrrwr y Shogun, oedd yn profi mai fo oedd wrth y llyw.

Cafwyd hyd i'w olion DNA hefyd ar y Landrover oedd wedi'i ddwyn, er iddo honni ar y dechrau fod ei frawd wedi dod i'w 'nôl a'i fod wedi gadael ar ôl taro'i ben, heb sylweddoli difrifoldeb y sefyllfa.

Roedd penglog Mr McClelland wedi'i dorri, ei ymennydd yn gwaedu, ac roedd wedi torri asgwrn ei foch a'i ysgwydd, yn ogystal â chael anafiadau i'w frest, ei ysgyfaint, ei belfis a'i wddf.

Mewn datganiad, dywedodd fod y digwyddiad wedi newid ei fywyd yn llwyr.

Cafodd teithwyr Doherty, Thomas Ward, Paul Hulse a Mark Evans hefyd eu hanafu'n ddifrifol.

Roedd Doherty - a wadodd ei fod yn gyrru dan ddylanwad alcohol - yn honni iddo gamgymryd y gulfan am ffordd ymadael.

Fe blediodd yn euog i achosi marwolaeth trwy yrru'n ddiofal, ac i yrru tra wedi'i wahardd a hynny heb yswiriant, ac i fethu â stopio wedi'r ddamwain.

Cyfaddefodd hefyd iddo yrru'r Landrover heb ganiatâd a heb yswiriant, yn ogystal â phledio'n euog i ddigwyddiad ar wahân o yrru'n beryglus ym Manceinion fis Mai'r llynedd.

Fe ddisgrifiodd y barnwr Niclas Parry, yr hyn oedd wedi digwydd ar Ebrill 18 fel "gweithred o ddrygioni pur".

"Gan wybod beth oeddech chi wedi'i wneud, gan wybod fod eich teithiwr wedi marw neu yn marw, neu o leia' wedi'i anafu'n ddrwg, fe adawoch chi'r safle heb feddwl am unrhyw un arall," meddai.

"Wnaethoch chi ddim aros i alw am gymorth, dim ond dianc o'r safle."

Pwysleisiodd y barnwr nad oedd unrhyw ddedfryd yn mynd i adlewyrchu'r bywyd a gollwyd - partner cariadus a thad ffyddlon i bedwar o blant.

Dywedodd Christopher Harding, ar ran yr amddiffyn, fod Doherty yn edifar yn llwyr am yr hyn a wnaeth.