BBC Cymru Fyw

Cystadleuaeth 'Celf ar gyfer Awtistiaeth'

Published
image captionMae cystadleuaeth sy'n anelu at chwalu'r syniad na all bobl ag awtistiaeth fod yn greadigol wedi cyhoeddi enwau'r rhai sydd yn y rownd derfynol. Mae 'Celf ar gyfer Awtistiaeth' yn cael ei redeg gan Goleg Beechwood, ger Caerdydd.
image captionCymrodd fwy na 550 o artistiaid ifanc o bob rhan o'r DU ran yn y gystadleuaeth.
image captionMae'r gystadleuaeth, sydd yn ei hail flwyddyn, ar agor i bobl ifanc o 11 i 25 mlwydd oed, sydd wedi cael diagnosis o gyflwr sbectrwm awtistiaeth
image captionYmhlith y rhai oedd yn beirniadu'r gystadleuaeth oedd yr actor Jane Asher, y cyflwynydd teledu Gaby Roslin a Brendan Burns, darlithydd ym Mhrifysgol Morgannwg, sydd wedi ennill Y Fedal Aur am Gelfyddyd Gain yn yr Eisteddfod Genedlaethol dwywaith.
image captionMae cyfle i bleidleisio mewn categori newydd - Dewis y Bobl - tan ddydd Sul, 1 Gorffennaf.
image captionBydd enillwyr y pedwar categori arall yn cael eu cyhoeddi ar 6 Gorffennaf mewn seremoni wobrwyo yng Ngholeg Beechwood.
image captionBydd gwaith y rhai sydd wedi cyrraedd y rownd derfynol yn cael ei arddangos mewn pedair dinas: Caerdydd, Bryste, Birmingham a Llundain.
image captionDywedodd prifathro Coleg Beechwood, Darren Jackson: "Rydym wedi gweld yng Ngholeg Beechwood sut y gall celf a chreadigrwydd drawsnewid bywydau ein myfyrwyr, gan eu helpu i gyfathrebu â'r byd o'u cwmpas."
image captionYchwanegodd Mr Jackson: "Mae gan bobl ifanc ag awtistiaeth lawer o ddawn greadigol ac mae'n hanfodol ein bod yn cydnabod ac yn dathlu eu galluoedd."