BBC Cymru Fyw

Recordio DNA holl blanhigion Cymru

Published
image copyrighttigerente
image captionMae DNA'r clychlys ymledol, campanula patula, ymhlith y rhai sydd wedi eu cofnodi
Mae DNA holl blanhigion blodeuol brodorol Cymru wedi cael ei gofnodi fel rhan o gynllun o'r enw Barcode Wales.
Gall y wybodaeth gynorthwyo cadwraeth a datblygu cyffuriau newydd i drin afiechydon.
Yn ôl Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru dyma'r tro cyntaf i unrhyw wlad greu cronfa ddata o'r fath.
Mae gan Gymru tua 75% o blanhigion blodeuol y DU ac mae 1,143 o blanhigion a chonifferau ar y gronfa ddata.
Gall ddefnyddio gronynnau paill, darnau o hadau, gwreiddiau neu bren i adnabod planhigion.
Bydd planhigion eraill sydd wedi cael eu cyflwyno gan bobl yn ffurfio cam nesaf y cynllun tair blynedd.
Arweinydd y prosiect yw Dr Natasha de Vere, pennaeth cadwraeth ac ymchwil Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn Llanarthne, Sir Gaerfyrddin.
Dywedodd Dr de Vere: "Mae Cymru nawr yn y sefyllfa unigryw o allu adnabod rhywogaethau planhigion o ddeunyddiau a fyddai wedi bod, yn y gorffennol, yn anodd iawn os nad yn amhosib.
"Trwy brosiect 'Barcode Wales' rydym wedi creu cyfleoedd ar gyfer ymchwil eang i bynciau o gadwraeth bioamrywiaeth i iechyd dynol."
Mae'r gronfa ddata ar gael i'w ddefnyddio gan ymchwilwyr o dros y byd i gyd.
Mae partneriaid y cynllun yn cynnwys Amgueddfa Cymru, prifysgolion Aberystwyth a Morgannwg, Cymdeithas Fotanegol Ynysodd Prydain a chwmni 'High Performance Computing (HPC) Wales'.

Straeon perthnasol

  • Pennaeth newydd i'r Ardd Fotaneg