Sut i adfer safle glo brig?

Cyhoeddwyd

Mae pobl pen uchaf Dyffryn Aman yn cael cyfle i weld rhai o'r opsiynau posib ar gyfer adfer safle glo brig enfawr unwaith i'r gwaith cloddio ddod i ben.

Bydd safle East Pit ger Brynaman a Gwauncaegurwen yn cau ymhen pum mlynedd.

Perchnogion East Pit, cwmni Oak Regeneration, mewn partneriaeth ac ymgynghorwyr amgylcheddol SLR, sydd wedi llunio nifer o opsiynau posib ar gyfer y safle.

Mae arddangosfa sy'n dangos rhai o'r opsiynau posib er mwyn adfywio'r safle yn cael ei chynnal ym Mrynaman ar hyn o bryd.

Ar hyn o bryd mae'r safle yn cynhyrchu tua 300,000 tunnell o lo bob blwyddyn, gan gyflogi 125 o bobl yn uniongyrchol.

Yn ôl y cwmni mae yna hefyd tua 250 o swyddi yn dibynnu yn anuniongyrchol ar East Pit.

Parc Cenedlaethol

Un o'r opsiynau posib, yn ôl yr ymgynghorwyr, yw sefydlu canolbwynt twristiaeth, gan fod yr ardal yn ffinio ar Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

"Gallai ein gweledigaeth arwain at ddatblygu'r safle yn borth gorllewinol i Fannau Brycheiniog a'r Mynydd Du, yn cynnwys llyn wedi'i ailffurfio, llety i ymwelwyr, a fydd yn dod â buddiannau economaidd yn uniongyrchol o'r Parc Cenedlaethol i mewn i Ddyffryn Aman," meddai dogfen yr ymgynghorwyr.

Mae'r cynllun hefyd yn son am y posibilrwydd o greu canolfan chwaraeon eithafol ac antur ar y safle, gan gynnwys cwrs beicio mynydd, cwrs golff naw twll a chanolfan ddeifio.

Posibilrwydd arall ar gyfer y safle yn ôl yr ymgynghorwyr yw creu canolfan ynni adnewyddol.

Disgrifiad o’r llun, Mae'r cwmni yn gobeithio adfer y safle erbyn 2018

Maen nhw'n son am ddatblygu ystod o brosiectau ynni gan gynnwys cnydau biomas a chelloedd ffotofoltaidd.

Yn ôl yr ymgynghorwyr "gallai'r dewis hwn adfer rhai o'r swyddi a gollir yn sgil cau'r gwaith glo."

Yn gyffredinol, mae yna gefnogaeth i'r syniad o adfer y safle - a chreu cyfleoedd newydd i'r economi leol. Ond mae yna bryder hefyd am ddiogelwch yno.

Un o drigolion Cwmllynfell sydd wedi mynegi pryder yw Irene Stephens.

"Rwy'n meddwl am y llyn yma, pa mor ddwfn fydd e a pha r mor saff fydd e.

Craith

"Mae hwn yn naturiol yn mynd di ddenu ieuenctid yno a dwi yn 'concerned' pa mor saff mae'r llyn yn mynd i fod, a pha mor agos fydd e i'r trac beics sy'n mynd o Gwmllynfell."

Fe fydd yr arddangosfa ym Mrynaman yn para tan ddiwedd Gorffennaf ac mae'r cwmni yn bwriadu gwneud cais cynllunio yn yr hydref yn seiliedig i raddau helaeth ar ymateb gan y cyhoedd.

Erbyn 2018, mae cwmni Oak Regeneration yn hyderus y bydd craith fawr ar dirlun Dyffryn Aman wedi diflannu am byth.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol