BBC Cymru Fyw

Tata: Oedi cyn codi ffwrnais newydd?

Published
image copyrightPA
image captionBydd y gwaith o adeiladu'r ffwrnais yn dechrau yng Ngorffennaf
Dywed cwmni dur Tata Steel fod yna bosibilrwydd y bydd yn rhaid oedi cyn ailddechrau cynhyrchu dur mewn ffwrnais newydd sy'n cael ei adeiladu ym Mhort Talbot.
Ond pwysleisiodd Tata y bydd y prosiect gwerth £185 miliwn i ailadeiladu ffwrnais rhif pedwar yn mynd ei flaen mis nesaf.
Dywed y cwmni y byddan nhw'n bwrw mlaen â chynlluniau i wario £53 miliwn i foderneiddio'r safle cynhyrchu.
Dywed Jon Ferriman, un o reolwyr Port Talbot, fod Tata wedi ymrwymo i gynhyrchu dur yng Nghymru.
"Mae'n bosib na fyddwn yn ailgynnau ffwrnais Rhif 4 yn syrth ar ôl i'r gwaith adeiladu gael ei gwblhau."
Buddsoddi
Yn ôl prif swyddog masnachol y cwmni, Henrik Adam, fe fydd unrhyw benderfyniad terfynol yn gorfod ystyried cyflwr y farchnad dur yn Ewrop.
"Fe fyddwn yn penderfynu oedi pe bai hi'n amlwg na fyddai hynny yn effeithio ar y lefel o wasanaeth mae ein cwsmeriaid yn ei ddisgwyl," meddai.
Mae Tata yn cyflogi tua 7,500 o bobl yng Nghymru ac ym mis Ebrill cyhoeddwyd y byddan nhw'n buddsoddi £240 miliwn mewn gwahanol brosiectau.
Dywedodd llefarydd busnes y Ceidwadwyr yn y Cynulliad Nick Ramsay, ei fod yn credu y dylai Llywodraeth Cymru gynnal cyfarfod gyda Tata mor fuan â phosib.
"Mae'r posibilrwydd y bydd yna oedi - er gwaetha'r buddsoddi mawr - yn amlwg yn achosi peth pryder."

Straeon perthnasol

  • Buddsoddiad £800m gan Tata yng Nghymru