BBC Cymru Fyw

Galw am well arweiniad ar ynni a chynllunio yng Nghymru

Published
image copyrightPA
image captionUn o argymhellion y pwyllgor yw cyflymu'r broses o adeialdu ffermydd gwynt
Mae Pwyllgor o Aelodau Cynulliad yn galw am well arweiniad ar gynhyrchu ynni yng Nghymru.
Ymhlith y 70 o argymhellion gan y Pwyllgor Amgylchedd y mae cyflymu'r broses o adeiladu ffermydd gwynt a datganoli rhagor o bwerau dros ynni o Lundain i Gaerdydd.
Bu aelodau'r pwyllgor yn casglu tystiolaeth am gyfnod o flwyddyn.
Mae 'na gytuno gan y gwahanol aelodau o'r pleidiau bod angen ynni adnewyddol, ond bod angen ystyried sut i ehangu ynni glanach yng Nghymru yn y dyfodol.
Cafwyd beirniadaeth bod y broses gynllunio yn araf yn enwedig wrth adeiladu ffermydd gwynt.
Bu'r pwyllgor hefyd yn ystyried trafferthion wrth gludo melinau ar hyd ffyrdd anaddas.

'Effaith ar gymunedau'

Mae galwad hefyd i sefydlu system well gan ddatblygwyr ynni i wobrwyo cymunedau sy'n cael eu heffeithio gan dyrbinau gwynt.
Yr Arglwydd Dafydd Elis-Thomas yw Cadeirydd y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd.
"Rydan ni'n gefnogol i ynni adnewyddol ond dydan ni ddim yn gefnogol i'r modd y mae'r datblygiadau yma wedi eu gweithredu o ran safbwynt eu heffaith ar gymunedau.
"Mae 'na rybuddion eitha' clir yn yr adroddiad am yr angen i newid fel mwy o arweiniad a chysondeb o du'r llywodraeth.
"Fe fydd 'na benderfyniadau caled i'w gwneud ynglŷn â'r hyn a ddaw gyntaf.
"Allwch chi ddim amddiffyn treftadaeth neu hyd yn oed golygfeydd Cymru ar draul peidio cwrdd â thargedu lleihau carbon."
Mae RenewableUK Cymru, y corff sy'n cynrychioli'r diwydiant a'r corff cyhoeddus am ynni gwynt a môr yng Nghymru, wedi croesawu'r argymhellion yn yr adroddiad.
"Rwy'n falch gweld argymhellion i flaenoriaethu cefnogaeth i ymchwil a datblygu'r diwydiant llanw a thonnau," meddai Dr David Clubb, cyfarwyddwr RenewableUK Cymru.
"Mae'r dechnoleg newydd yn rhoi cyfle i ni ddatblygu adnodd dibynadwy o drydan, yn ogystal â helpu diogelu swyddi yn ein cymunedau arfordirol a diwydiannau cynhyrchu."