Cyhoeddi enw dyn gafodd ei lofruddio ym Maesteg

  • Cyhoeddwyd
Thomas SuttonFfynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Thomas Sutton yn 20 oed

Mae'r heddlu'n ymchwilio i lofruddiaeth ar ôl i ddyn 20 oed gael ei drywanu yn ardal Maesteg.

Dywedodd yr heddlu mai Thomas Sutton, oedd yn byw yn Stryd Fictoria, Caerau, gafodd ei lofruddio.

Mae llanc 17 oed mewn cyflwr difrifol yn yr ysbyty ar ôl iddo yntau gael ei drywanu yn yr un ymosodiad.

Dywedodd yr heddlu eu bod yn apelio am wybodaeth wedi'r llofruddiaeth yn Heol Tonna yn ardal Nantyffyllon am 9pm nos Fawrth.

Archwilio

Yn ystod y dydd mae plismyn wedi bod yn archwilio'r ardal ac mae'r ffordd wedi cael ei chau. Cafodd traffig ei ddargyfeirio.

Cafodd cŵn eu defnyddio wrth i'r heddlu chwilio am arf ar fryncyn cyfagos.

Dywedodd yr heddlu fod Mr Sutton wedi ei gludo i Ysbyty Tywysoges Cymru ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

Disgrifiad o’r llun,
Mae'r heddlu wedi bod yn archwilio'r ardal

Mae ystafell ymchwil yng Ngorsaf Heddlu Pen-y-bont ar Ogwr a'r Ditectif Brif Arolygydd Paul Hurley sy'n arwain yr ymchwiliad.

"Roedd galwad tua 9pm nos Fawrth am ddigwyddiad difrifol ar Heol Tonna.

"Cafodd plismyn eu galw ac fe geisiwyd gofalu am y ddau cyn iddyn nhw gael eu cludo i'r ysbyty lle bu farw un ohonyn nhw.

"Rydym wedi symud ymlaen yn ein hymchwiliad ond yn parhau i apelio am wybodaeth oddi wrth unrhyw un oedd yn ardal Heol Tonna rhwng 7pm a 9.30pm."

Dywedodd ei fod yn gobeithio y byddai'r llofrudd yn cael ei arestio.

Eitemau

Dywedodd yr heddlu eu bod yn cydymdeimlo â theulu Mr Sutton ac yn cynnig cefnogaeth iddyn nhw mewn cyfnod anodd.

Ynghynt dywedodd Gohebydd BBC Cymru, Stephen Fairclough: "Mae swyddogion trosedd wedi bod yma drwy'r nos.

"Maen nhw'n archwilio'r ardal yn fanwl."

Roedd plismyn yn mesur ac yn dodi eitemau mewn bagiau arbennig.

"Mae'r trigolion lleol i gyd mewn sioc ...," meddai.

"Dywedodd un neu ddau eu bod wedi clywed sŵn nos Fawrth ond heb ystyried beth oedd yn digwydd.

"Dywedodd un fenyw iddi weld rhywun yn ceisio adfywio un person am 45 munud."

Dylai unrhyw un â gwybodaeth ffonio stafell ymholiadau'r heddlu ar 01656 306 099 neuTaclo'r Tacle'n ddienw ar 0800 555 111.

Disgrifiad o’r llun,
Heddlu'n ymchwilio yn ardal Nantyffyllon nos Fawrth

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol