Ymddiriedolaeth yn helpu dau gynllun twristiaeth

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r fferm yn cael ei chodi 13 chilometr oddi ar arfordir gogledd Cymru

Mae Ymddiriedolaeth Twristiaeth Gwynt y Môr wedi rhoi cymorth ariannol, i ddau gynllun twristiaeth yn y gogledd.

Bydd yr arian yn cael ei ddefnyddio i wella pier Fictorianaidd Llandudno a cheisio adennill y Faner Las yn Y Rhyl wrth wella'r traeth.

Mae cwmni RWE npower renewables, sy'n gyfrifol am fferm wynt Gwynt y Môr oddi ar arfordir gogledd Cymru, yn darparu £690,000 i brosiectau cymunedol.

Fe fydd y fferm wynt yn cynhyrchu trydan ar gyfer 400,000 o gartrefi erbyn 2014.

'Mor bwysig'

Dywedodd Cyfarwyddwr Prosiect Gwynt y Môr, Toby Edmonds, eu bod yn falch o gefnogi'r diwydiant twristiaeth.

"Fel y diwydiant ynni adnewyddadwy, mae mor bwysig i economi'r ardal.

"Fyddai'r un o'r ddau gynllun yn digwydd oni bai am gyllid yr ymddiriedolaeth."

Llwyfan glanio

Dywedodd fod y cwmni wedi bod yn cydweithio gyda Chyngor Conwy a Chyngor Dinbych wrth ddod o hyd i brosiect addas.

Bydd yr arian yn cael ei wario gan Gyngor Conwy i adeiladu llwyfan newydd ar ddiwedd y pier er mwyn denu mwy o dwristiaid.

Fe wnaeth y llwyfan glanio blaenorol fynd yn adfeilion yn 2006.

Ond gyda'r llwyfan newydd fe fydd modd i longau pleser hwylio yno unwaith eto ac i atyniadau fel Ynys Seiriol.

Mae disgwyl i'r gwaith gychwyn ym mis Gorffennaf ac fe all fod wedi ei gwblhau erbyn mis Hydref.

Bydd yr ymddiriedolaeth yn cyfrannu grant £200,000 tuag at y cynllun £331,000.

"Roedd glanfa newydd yn flaenoriaeth allweddol yn ein cynllun rheoli Cyrchfan Conwy," meddai Jim Jones, pennaeth adran twristiaeth Cyngor Conwy.

"Oherwydd byddem ar ein hennill drwy agor Llandudno i'r môr."

Hyderus

Bydd ardal ymdrochi newydd yn cael ei greu ar draeth Y Rhyl a mynedfa ar ramp i allu caniatáu mynedfa i bawb.

Fe fydd cadeiriau olwyn sy'n addas i'w defnyddio ar y tywod ar gael i ymwelwyr hefyd.

Mae'r ymddiriedolaeth wedi cyfrannu £125,715 tuag at y gwaith.

Dywedodd Huw Jones, arweinydd twristiaeth a hamdden ar gabinet Cyngor Sir Ddinbych, bod y traeth yn Y Rhyl yn draeth hyfryd ond eto yn un sydd wedi methu sicrhau statws baner las.

"Rydym yn hyderus o greu ardal ymdrochi newydd y gallwn gyrraedd statws baner las a chynyddu a gwella ein hadnoddau a denu mwy o ymwelwyr."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol