Ffrae yn dilyn gohirio cyfarfod o bwyllgor seneddol

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Roedd yr uwch bwyllgor i fod i gyfarfod ddydd Llun

Mae Ysgrifennydd Cymru wedi honni bod aelodau seneddol Llafur yn ei chael yn anodd codi yn ddigon cynnar i fynychu cyfarfodydd.

Daeth sylw Cheryl Gillan wrth iddi hi geisio rhoi'r bai ar aelodau Llafur am ei phenderfyniad i ohirio cyfarfod un o bwyllgorau Tŷ'r Cyffredin.

Roedd yr Uwch Bwyllgor Cymreig i fod i gwrdd yn San Steffan ddydd Llun ac un o'r pynciau dan sylw oedd y newidiadau posib i etholaethau Cymru.

Ond mae llefarydd Llafur ar Gymru, Owen Smith, yn dweud y dylai'r mater gael ei drafod ar lawr Tŷ'r Cyffredin yn hytrach na mewn pwyllgor.

Mae o'n cyhuddo Ms Gillan o geisio osgoi gwyntyllu'r pwnc yn drwyadl.

Dywedodd hefyd na fyddai nifer o aelodau seneddol o Gymru wedi dychwelyd o'u hetholaethau i Lundain mewn pryd ar gyfer y cyfarfod.

Dilyn y penwythnos

Ond mae Ms Gillan yn dweud mai'r rheswm i aelodau Llafur ei gorfodi i ohirio cyfarfod ddydd Llun oedd oherwydd ei fod yn dilyn y penwythnos.

"Mae e oherwydd bod gan aelodau Llafur broblem gyda chodi yn y bore a chyrraedd y gwaith erbyn 11.30 am ar ddydd Llun."

Yn ystod Cwestiynau Cymreig yn Nhŷ'r Cyffredin ddydd Mercher dywedodd Elfyn Llwyd, arweinydd seneddol Plaid Cymru, ei fod o'n flin fod y cyfarfod dydd Llun wedi ei ohirio:

"Rwyf yn siomedig na fydd yna gyfarfod o'r Uwch Bwyllgor Cymreig ddydd Llun."

Straeon perthnasol