BBC Cymru Fyw

Panel yn penderfynu bod athro wedi camymddwyn yn broffesiynol.

Published
image copyrightMedia Wales
image captionRoedd Mr Lewis wedi gwadu'r honiadau yn ei erbyn

Mae panel Cyngor Dysgu Cyffredinol Cymru wedi penderfynu bod ymddygiad proffesiynol athro'n annerbyniol.

Mae'r panel yng Nghaerdydd hefyd wedi gwahardd Nicholas John Lewis rhag dysgu am oes.

Ym mis Chwefror 2009 mewn llys cafwyd Mr Lewis yn ddieuog o ymosod yn anweddus ar blant.

Ond clywodd y panel fod plant yr ysgol gynradd wedi sôn wrth yr awdurdodau am ei ymddygiad.

Roedd wedi gwadu iddo ymddwyn yn amhriodol ac iddo ymosod yn anweddus yn yr ysgol ac mewn canolfan hamdden.

Cafodd ei ddiswyddo o'r ysgol yn 2010.

Dwyedodd cadeirydd y panel, Jacquie Turnbull, fod "camymddwyn difrifol" dros gyfnod o sawl blwyddyn.

"Mae Mr Lewis wedi gwadu'r honiadau.

"Dydi e ddim wedi taflu unrhyw olau ar ei ymddygiad.

'Dim ymddiheuriad'

"Does 'na ddim ymddiheuriad wedi bod."

Dywedodd hefyd fod hyn yn awgrymu bod 'na broblem syflaenol gyda'i agwedd.

Mae gan Mr Lewis 28 niwrnod i apelio yn erbyn y penderfyniad.

Straeon perthnasol

  • Athro a gafwyd yn ddieuog yn wynebu gwrandawiad arall