£2.2m i ganolfan i'r diwydiant cludiant ger Caergybi

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, BBC news grab
Disgrifiad o’r llun,
Mae safle Parc Cybi yn un allweddol o fewn ardal fenter Ynys Môn

Mae cynllun i ddatblygu canolfan logisteg i'r diwydiant cludiant ger Caergybi wedi derbyn hwb ariannol sylweddol.

Cyhoeddodd Dirprwy Weinidog Ewropeaidd Cymru, Alun Davies, y bydd y cynllun gwerth £7 miliwn yn derbyn £2.2 miliwn o arian Ewropeaidd.

Fe fydd yr arian yn galluogi'r datblygwyr - Conygar Investment Company - i fwrw 'mlaen gyda rhan gyntaf y cynllun ar gyfer canolfan ddosbarthu a logisteg ym Mharc Cybi ger Caergybi, Ynys Môn.

"Mae pwysigrwydd strategol i'r safle hwn a bydd yn gatalydd ar gyfer buddsoddiad a swyddi yn economi'r rhanbarth yn y dyfodol," meddai Mr Davies wrth gyhoeddi'r buddsoddiad.

"Rydym wedi ymrwymo i ddatblygu'r seilwaith cywir er mwyn annog cwmnïau i fuddsoddi a busnesau i dyfu yn yr ardal.

"Rwy'n falch iawn ein bod wedi gallu cefnogi'r fenter hon gydag arian Ewropeaidd; mae hwn yn hwb go iawn i'r gogledd-orllewin."

'Creu swyddi'

Mae cynlluniau i adeiladu parc lorïau gyferbyn â'r safle hwn hefyd.

Bydd hyn yn gwneud yr ardal yn fwy deniadol i gwmnïau gan ei gwneud hi'n bosibl iddyn nhw allu cyrraedd a gwasanaethu'u marchnadoedd yn rhwydd.

Yn ogystal, mae'r cynlluniau hyd yn hyn yn cyd-fynd â'r cynlluniau i adfywio Ynys Môn ac mae Parc Cybi yn un o'r safleoedd sydd wedi cael ei glustnodi ar ei ddatblygu fel rhan o statws newydd yr Ynys fel Ardal Fenter.

Dywedodd Cyfarwyddwr Conygar, Peter Batchelor: "Rydym yn falch iawn ein bod wedi llwyddo i gael cymorth ariannol gan Lywodraeth Cymru ar gyfer y ganolfan hon.

"Mae galw mawr amdani a bydd yn gwella Porthladd Caergybi ac yn creu amrywiaeth o swyddi newydd hefyd.

"Yn ogystal â'n buddsoddiad sylweddol ni, gyda'r arian hwn gan yr UE, byddwn yn gallu bwrw 'mlaen yn hyderus er gwaethaf y sefyllfa economaidd anodd."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol