BBC Cymru Fyw

Ffilm gan Gymro yn dathlu'r Gemau Olympaidd yn Llundain

Published
image copyrightChris TallyEvans
image captionUn o'r golygfeydd o'r ffilm 'Turning Points' gan Chris Tally Evans o Rhaeadr
Bydd ffilm fer gan gyfarwyddwr o Bowys yn cael ei dangos fel rhan o ŵyl arbennig i ddathlu'r Gemau Olympaidd yn Llundain.
Mae'r ffilm - 'Turning Points' - gan Chris Tally Evans o Rhaeadr, yn astudio munudau a newidiodd fywydau chwech o bobl am byth gan edrych ar eu hysbrydoliaeth.
Un o'r enwogion yn y ffilm yw'r actor Syr Roger Moore a fu'n enwog am chwarae rhan James Bond mewn saith o ffilmiau.
Bu'n son am sut y gwnaeth hyfforddwr deialog roi hwb i'w hyder gan ei alluogi i ddilyn gyrfa actio.
Yn y ffilm hefyd mae'r athletwr o Gymru, Jamie Baulch, a enillodd fedal arian yn y Gemau Olympaidd yn 1996.
Y pedwar arall yw Ellen Jackman (artist o Birmingham), Daniel Chapman (bachgen 11 oed o Rhaeadr sydd ag awtistiaeth), y ddawnswraig Lyn Street o Gasnewydd a'r cyfarwyddwr ei hun - mae gan y ddau nam ar eu golwg.
image copyrightReuters
image captionUn o'r cyfranwyr i'r ffilm yw'r actor Syr Roger Moore

Gweu straeon

Dywedodd Chris Tally Evans bod y straeon wedi eu gweu at ei gilydd gydag un llais wrth i fachgen 11 oed o Rhaeadr, Morgan Evans, rhedeg drwy dirwedd yng Nghymru.
Cafodd 'Turning Points' ei dangos am y tro cyntaf yng nghanolfan gelfyddydau'r Chapter yng Nghaerdydd nos Fercher.
Ond bydd hefyd yn rhan o Ŵyl Llundain 2012 - digwyddiad celfyddydol ar draws Prydain sy'n para tan Medi 9.
"Mae'n wych i gael y cyfle i weld fy ngwaith wedi ei gynnwys mewn gŵyl mor fawr, ac rwy'n edrych ymlaen at weld y ffilm yng nghanolfan y Southbank yn Llundain (rhwng Awst 31 a Medi 9)," meddai Chris Tally Evans.
"Mae'n wych hefyd bod cymaint o bobl wedi dod yn rhan o'r prosiect, a fedra i ddim disgwyl i weld yr effaith y bydd ei straeon gwych yn ei gael ar gynulleidfaoedd."

'Mewnwelediad unigryw'

Hefyd yn rhan o'r prosiect mae gwefan 'Turning Points' lle mae nifer o bobl enwog eraill yn dweud eu hanesion gan gynnwys y pencampwyr Paralympaidd David Roberts a'r Fonesig Tanni Grey-Thompson, pencampwr Ewrop a'r Byd Dai Greene, y pencampwr seiclo Olympaidd Geraint Thomas a'r chyn-bencampwr bocsio Ewrop a'r Gymanwlad, Colin Jones.
Dywedodd prif weithredwr Cyngor Celfyddydau Cymru, Nick Capaldi: "Mae Chris Tally Evans yn dod â'i fewnwelediad unigryw ei hun i gyfres o hanesion personol iawn, a hynny i gefndir tirwedd ysbrydoledig Cymru."
Bydd y ffilm hefyd yn cael ei dangos yng Nghanolfan Ymwelwyr Cwm Elan ger Rhaeadr ar Orffennaf 6.