BBC Cymru Fyw

Ffilm gan ddisgyblion i wella ymddygiad plant ar drenau

Published
image copyrightCambrian Rail Partnership
image captionBwriad y ffilm yw cyfarwyddo plant sut y dylen nhw ymddwyn wrth ddefnyddio'r rheilffordd, gan gynnwys lle i sefyll ar y platfform

Disgyblion ysgolion uwchradd sydd wedi cynhyrchu ffilm ddwyieithog sy'n ceisio gwella ymddygiad plant ar drenau.

Gwnaed y ffilm gyda chymorth Partneriaeth Rheilffordd y Cambrian, sef grŵp sy'n cynnwys cwmni Trenau Arriva Cymru a chynghorau Gwynedd, Powys, Ceredigion ac Amwythig.

Dywed y bartneriaeth ei fod yn mynd i'r afael ac ymddygiad drwg sy'n cael effaith ar deithwyr eraill.

image copyrightCambrian Rail Partnership
image captionMae arferion da, fel cael ticedi yn barod i'w harchwilio yn cael eu hyrwyddo yn y ffilm

Mae ymddygiad o'r fath yn cynnwys iaith anweddus a rhoi traed ar seddi.

Mae'r ffilm gan ddisgyblion ysgolion uwchradd Ardudwy a Thywyn hefyd yn cyfleu neges am ddiogelwch ar y rheilffordd.

"Bydd llawer o bobl ifanc fydd yn teithio i'w ysgolion ar y trên ym mis Medi yn gwneud hynny am y tro cyntaf heb eu rhieni neu warchodwyr," meddai Rhydian Mason, swyddog gyda phartneriaeth Rheilffordd y Cambrian.

"Mae'n bwysig ein bod yn gallu rhoi cyngor iddyn nhw tra'n ifanc fel ein bod yn ei diogelu am flynyddoedd i ddod."

Mae rheilffordd y Cambrian yn gwasanaethu ardaloedd sy'n cynnwys Aberystwyth, Pwllheli a'r Trallwng.

Cafodd y ffilm ei ariannu gan Network Rail, Cyngor Gwynedd, Trenau Arriva Cymru a Trac consortiwm cludiant y canolbarth.