Ffilm gan ddisgyblion i wella ymddygiad plant ar drenau

  • Cyhoeddwyd
Llun o'r ffilmFfynhonnell y llun, Cambrian Rail Partnership
Disgrifiad o’r llun,
Bwriad y ffilm yw cyfarwyddo plant sut y dylen nhw ymddwyn wrth ddefnyddio'r rheilffordd, gan gynnwys lle i sefyll ar y platfform

Disgyblion ysgolion uwchradd sydd wedi cynhyrchu ffilm ddwyieithog sy'n ceisio gwella ymddygiad plant ar drenau.

Gwnaed y ffilm gyda chymorth Partneriaeth Rheilffordd y Cambrian, sef grŵp sy'n cynnwys cwmni Trenau Arriva Cymru a chynghorau Gwynedd, Powys, Ceredigion ac Amwythig.

Dywed y bartneriaeth ei fod yn mynd i'r afael ac ymddygiad drwg sy'n cael effaith ar deithwyr eraill.

Ffynhonnell y llun, Cambrian Rail Partnership
Disgrifiad o’r llun,
Mae arferion da, fel cael ticedi yn barod i'w harchwilio yn cael eu hyrwyddo yn y ffilm

Mae ymddygiad o'r fath yn cynnwys iaith anweddus a rhoi traed ar seddi.

Mae'r ffilm gan ddisgyblion ysgolion uwchradd Ardudwy a Thywyn hefyd yn cyfleu neges am ddiogelwch ar y rheilffordd.

"Bydd llawer o bobl ifanc fydd yn teithio i'w ysgolion ar y trên ym mis Medi yn gwneud hynny am y tro cyntaf heb eu rhieni neu warchodwyr," meddai Rhydian Mason, swyddog gyda phartneriaeth Rheilffordd y Cambrian.

"Mae'n bwysig ein bod yn gallu rhoi cyngor iddyn nhw tra'n ifanc fel ein bod yn ei diogelu am flynyddoedd i ddod."

Mae rheilffordd y Cambrian yn gwasanaethu ardaloedd sy'n cynnwys Aberystwyth, Pwllheli a'r Trallwng.

Cafodd y ffilm ei ariannu gan Network Rail, Cyngor Gwynedd, Trenau Arriva Cymru a Trac consortiwm cludiant y canolbarth.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol