BBC Cymru Fyw

Gwobr lenyddol am 'waith gwych'

Published
Mae aelod o staff y Llyfrgell Genedlaethol wedi ennill gwobr lenyddol am "waith gwych" sy'n olrhain hanes un o gyfoedion Iolo Morganwg.
Dyfarnwyd Gwobr Goffa Syr Ellis Griffiths i Dr Geraint Phillips am ei gyfrol Dyn Heb ei Gyffelyb yn y Byd: Owain Myfyr a'i Gysylltiadau Llenyddol.
Mae Mr Phillips yn Llyfrgellydd Llawysgrifau yn y Llyfrgell Genedlaethol ac mae'r wobr am y gwaith gorau yn Gymraeg ar lenorion, arlunwyr neu grefftwyr Cymreig.
Roedd Owain Myfyr o Lanfihangel Glyn Myfyr yn Sir Ddinbych ac yn un o arweinwyr bywyd diwylliannol y Cymry yn Llundain ar ddiwedd y ddeunawfed ganrif.
Roedd yn un o gyfoedion Iolo Morganwg, y dyn gynhaliodd gyfarfod cyntaf Gorsedd y Beirdd ym Mryn Y Briallu yn Llundain ym 1792.
Roedd Owain Myfyr hefyd yn grwynwr llewyrchus a noddwr llên.

Cyfuniad

Mae cyfrol Mr Phillips wedi ei chanmol am ei chyfuniad "o ysgolheictod treiddgar ac ysgrifennu gafaelgar."
Yn ôl Peredur Lynch o gylchgrawn Barn: "'Cyflawnodd Dr Phillips ei waith gyda graen a medrusrwydd ...
"Yr hyn sy'n rhoi gwir dyndra i'r gyfrol hon yw gwaith gwych yr awdur yn olrhain y berthynas rhwng Owain Myfyr ac Iolo Morganwg."
A dywedodd yr awdur a'r golygydd, Vaughan Hughes: "Mae hon yn chwip o stori sy'n cael ei hadrodd yn dda."