Apêl yr heddlu am ddyn ar goll yn Eryri

  • Cyhoeddwyd
Christopher WhitfieldFfynhonnell y llun, NW Police
Disgrifiad o’r llun,
Mae Christopher Whitfield yn 42 oed ac o ardal Birmingham

Mae Heddlu Gogledd Cymru wedi apelio am gymorth wrth geisio dod o hyd i ddyn 42 o ardal Birmingham y credir iddo fod ar goll yn Eryri.

Gadawodd Christopher Whitfield gartref ei rieni yn Sir Amwythig fore Sul, Mehefin 24, gyda'r bwriad i fynd i gerdded yn Eryri - rhywbeth y mae'n gwneud yn aml ar ei ben ei hun.

Ers hynny nid yw Mr Whitfield wedi cysylltu gyda'i deulu na'i ffrindiau, ac nid yw chwaith wedi ymateb i alwadau ganddyn nhw.

Cafodd y gwasanaethau brys wybod am y sefyllfa ddydd Mercher, Mehefin 27.

Eisoes mae Heddlu'r Gogledd, Tîm Achub Mynydd Dyffryn Ogwen, hofrennydd yr Awyrlu o'r Fali, Tîm Chwilio ac Achub Gogledd-ddwyrain Cymru a Chymdeithas Cŵn Achub Cymru wedi bod yn chwilio, ac fe welwyd car Porsche Mr Whitfield mewn maes parcio ger Tryfan yn Nyffryn Ogwen.

Credir y byddai Mr Whitfield fod wedi gwisgo mewn dillad addas, a bod ganddo offer priodol, ond mae yna bryderon am ei ddiogelwch.

Capel Curig

Dywedodd Cwnstabl Mark Howell-Walmsley o Heddlu Gogledd Cymru: "Mae Christopher Whitfield yn ddyn iach a ffit, tua 5 troedfedd 10 modfedd o daldra gyda gwallt wedi britho.

"Er ein bod yn credu ei fod wedi gwisgo'n addas, nid ydym yn gwybod yn union pa ddillad oedd ganddo.

"Mae Mr Whitfield yn ymwelydd cyson â'r ardal, ac yn aml yn aros yng ngwesty'r Bryn Tyrch yng Nghapel Curig, ac roedd wedi archebu ystafell ar gyfer yr wythnos hon.

"Os oes unrhyw un wedi ei weld naill ai wrth ymyl ei gar Porsche, wrth y gwesty neu yn y mynyddoedd, byddwn yn gofyn iddynt i gysylltu gyda'r heddlu yn syth."

Gall pobl sydd â gwybodaeth allai fod o gymorth ffonio Heddlu'r Gogledd ar 101, neu ffonio Taclo'r Tacle ar 0800 555111.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol