Eisteddfod Llangollen yn croesawu arweinydd adref

William Silk a'i gôr Image copyright Mr Producer
Image caption Bu William Silk yn byw yn Wrecsam yn ystod ei blentyndod

Mae gan arweinydd côr o Dde Affrica reswm ychwanegol dros edrych ymlaen at Eisteddfod Ryngwladol Llangollen eleni.

Bydd hi'n Eisteddfod i'w chofio i William Silk, symudodd o Dde Affrica i Wrecsam pan yn 10 mlwydd oed.

Bu'n byw yn y dref am nifer o flynyddoedd cyn iddo ef a'i deulu ddychwelyd i Affrica.

Mae'r ŵyl yn cael ei chynnal am y 66ed flwyddyn eleni.

"Roeddem ni'n byw yn Stryd Belgrave yn Wrecsam, yn agos at Ysgol Sant Joseph," meddai Mr Silk.

"Mynychais yr ysgol a dwi'n cofio pennaeth yr adran gerddorol, Mr Pat Lee, yn cael dylanwad mawr arnaf.

"'Sen i'n dweud ei bod o wedi chwarae rôl fawr yn fy mywyd fel cerddor."

Mae gan Mr Silk atgofion melys o'i fywyd fel bachgen yn Wrecsam.

'Diwrnodau gwych'

"Roedd rhedeg trwy goedwig Erddig a physgota yn yr afon yn grêt," meddai.

"Hefyd gwylio tîm pêl-droed Wrecsam o dan arweinyddiaeth Dixie McNeil, diwrnodau gwych.

"Rwyf wedi bod yn ôl i Wrecsam ers i ni ymfudo ac wedi llwyddo i ddod i adnabod y dref eto.

"Heblaw am ganolfan siopa newydd a'r ffaith nad yw ceir yn cael gyrru lawr y brif stryd, does dim llawer wedi newid."

Mae Mr Silk yn mynychu Eisteddfod Ryngwladol Llangollen am y trydydd tro, ond dyma ymweliad cyntaf ei gôr, The Midlands Choir.

"Mae'r traddodiadau corawl yma yn Ne Affrica yn gryf dros ben, yn debyg i draddodiadau corawl Cymru.

"Dwi'n credu mai De Affrica a Chymru yw'r ddwy genedl sy'n canu orau!"

'Calonogol'

Mae Eisteddfod Ryngwladol Llangollen yn cychwyn ddydd Mawrth Gorffennaf 3 tan ddydd Sul Gorffennaf 8.

Ar drothwy'r ŵyl, dywedodd Cyfarwyddwr Cerddorol yr Eisteddfod, Eilir Owen Griffiths: "Rydym yn edrych 'mlaen at wythnos lawn o gystadlaethau lliwgar o bedwar ban byd, ac rydym yn falch o gyhoeddi'n bod wedi cyflawni ein targedau ariannol ac o ran gwerthiant tocynnau.

"Roedd nifer y ceisiadau am y cystadlaethau ar i fyny eleni, sy'n galonogol i'r ŵyl yn ei 66ed blwyddyn.

"Mae'r broblem flynyddol o ran cystadleuwyr yn cael fisas yn parhau'n her, ond rydym yn falch fod nifer y cystadleuwyr yn 2012 rhywbeth tebyg i 2011."

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.