Agor canolfan ymwelwyr newydd Cadair Idris

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, cyngor cefn gwlad
Disgrifiad o’r llun, Bwthyn cerrig deulawr yw'r Ganolfan, sy'n eiddo i'r Cyngor Cefn Gwlad

Mae bwthyn wrth droed Cadair Idris ym Meirionnydd yn cael ei agor ar ei newydd wedd fel ystafell de a chanolfan ymwelwyr ddydd Gwener.

Bydd y ganolfan ar gael i grwpiau a chlybiau lleol, a'r gobaith yw y bydd hefyd yn cyfoethogi profiadau ymwelwyr ac yn hwb i economi'r ardal.

Yr Arglwydd Dafydd Elis Thomas AC, Cadeirydd Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd y Cynulliad Cenedlaethol, fydd yn agor y Ganolfan.

Cafodd y prosiect ei ariannu'n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

Mae'r Ganolfan wedi'i datblygu gan Gyngor Cefn Gwlad Cymru fel rhan o'i waith yn rheoli Gwarchodfa Natur Genedlaethol Cadair Idris.

'Treftadaeth naturiol'

Yn ôl Morgan Parry, Cadeirydd y Cyngor Cefn Gwlad: "Bydd yr ystafell de a'r arddangosfa'n hwb i fwynhad y miloedd o ymwelwyr â Chadair Idris bob blwyddyn.

"Bydd yr arddangosfa'n dweud stori treftadaeth naturiol hynod Cadair Idris - y chwedlau gwerin ynghylch Idris a bywyd gwyllt y mynydd."

Mae Cadair Idris Farms yn rhedeg y Ganolfan ar ran y Cyngor Cefn Gwlad.

Dywedodd Gary Markham, cyfarwyddwr y cwmni: 'Fel ffermwyr mynydd, dyma gyfle gwych inni gysylltu efo'r cyhoedd sy'n ymweld â ni i rannu ein hamgylchedd hardd a bregus.

"Rwy'n falch iawn fy mod wedi medru cyflogi dau o bobl ifanc y fro- Lee Bell a Llio Elin Jones - i redeg yr ystafell de o ddydd i ddydd.

"Maen nhw wedi gwneud gwaith ardderchog yn ystod yr wythnosau cyntaf. Mae gennym gymaint o bobl ifanc talentog a brwdfrydig yng Nghymru sydd angen cyfle i ddangos inni beth maen nhw'n medru'i wneud."

Ffermio organig

Hefyd mae'r Ganolfan yn rhoi cyfle i Cadair Idris Farms rannu eu profiad ffermio o organig ar lethrau Cadair Idris.

"Gallwn hybu dealltwriaeth pawb o waith ffermwyr mynydd, wrth gydbwyso cynhyrchu bwyd a rheolaeth amgylcheddol', ychwanegodd Gary Markham.

Bwthyn cerrig deulawr yw'r Ganolfan, sy'n eiddo i'r Cyngor Cefn Gwlad ar lwybr Minffordd Cadair Idris, wedi'i leoli 250 metr o faes parcio Dôl Idris, a reolir gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri.

Bydd 'diwrnod o hwyl' i deuluoedd yn cael ei gynnal yn y ganolfan ddydd Sadwrn, rhwng 11am-4pm, gan gynnwys teithiau a sgyrsiau natur, arddangosfeydd a choedwriaeth.

Straeon perthnasol