BBC Cymru Fyw

Ymgynghori ar ddatblygu safle hen chwarel Glyn Rhonwy

Published
image copyrightNot Specified
image captionMae'r safle 225 erw'n cynnwys tri phwll chwarel
Mae ymgynghoriad yn dechrau ddydd Gwener ar gynlluniau i ddatblygu safle hen chwarel yng Ngwynedd.
Mae Cyngor Gwynedd wedi arwyddo cytundeb tair blynedd i neilltuo rhan o safle Glyn Rhonwy yn Llanberis i Quarry Battery fel y medran nhw ddatblygu eu cynlluniau i osod cyfleuster cynhyrchu trydan storio pwmp ar y safle.
Y cwmni hwnnw o Lundain sy'n cynnal ymarferiad ymgynghori cyhoeddus lleol cyn iddyn nhw symud ymlaen i gyflwyno cais cynllunio ffurfiol.
Yn ôl y cyngor, mae'r safle 225 erw â photensial i greu swyddi.
Y cyngor sy'n berchen ar y safle sy'n cynnwys tri phwll chwarel, tomenni llechi, cyn-storfa bomiau tanddaearol a thir pori bras.
Cadarnhaodd y cyngor bod dau brosiect arall ar gyfer rhannau eraill o'r safle wedi symud ymlaen i'r cytundeb neilltuo ffurfiol - un ar gyfer cyfleuster gwersylla a charafannau a'r llall ar gyfer canolfan i hyfforddi gweithwyr a phrofi deunyddiau i weithio ar uchderau.

'Cyfleoedd sylweddol'

Dywedodd Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd dros yr Economi, y Cynghorydd John Wynn Jones: "Mae Glyn Rhonwy wedi cael ei nodi gan Gyngor Gwynedd fel safle strategol ar gyfer datblygu economaidd sydd â'r potensial i greu cyfleoedd sylweddol am swyddi.
"Dros y blynyddoedd diwethaf, mae'r Cyngor wedi sicrhau cyllid o Raglen Môn Menai Llywodraeth Cymru i wneud gwelliannau sylweddol i seilwaith y safle er mwyn gwneud y lleoliad yn atyniadol i fuddsoddwyr posibl.
"Er gwaetha'r amodau economaidd hynod heriol, rydan ni'n falch o gadarnhau ein bod ni wrthi ar hyn o bryd yn gweithio efo nifer o gwmnïau i ddatblygu amrywiaeth o brosiectau cynaliadwy ar gyfer y safle."

'Cynnydd calonogol'

Dywedodd bod cwmni Quarry Battery yn gwneud "cynnydd calonogol" gyda'u cynlluniau.
Mae'r ymgynghoriad yn cael ei gynnal yng ngwesty'r Legacy Royal Victoria yn Llanberis, rhwng 10am a 4.30pm ddydd Gwener a 10am a 7.30pm ddydd Sadwrn.
Yn 2007 fe wnaeth cwmni oedd am godi canolfan sgïo ar safle Glyn Rhonwy dynnu'n ôl y cynllun.
Honnodd cwmni Adwy Eryri nad oedd y cyngor sir wedi eu cefnogi ond yn ôl Cyngor Gwynedd, roedd gwendidau yn y cynlluniau gafodd eu rhoi iddyn nhw.
Roedd cwmni Adwy Eryri wedi dweud y byddai'r cynllun i godi canolfan sgïo yn golygu 700 o swyddi i'r ardal.

Straeon perthnasol

  • Dicter ar wrthod cynllun chwarel