Ymchwilio i ollyngiad olew

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae storfa SemLogistics yn agos i borthladd Aberdaugleddau

Mae swyddogion o Asiantaeth yr Amgylchedd yn ymchwilio wedi i olew ollwng o storfa yn Aberdaugleddau.

Mae swyddogion yn monitro'r tanc ar safle SemLogistics a'r ardal o'i gwmpas.

Dywedodd Iechyd Cyhoeddus Cymru bod y risg i iechyd oherwydd y digwyddiad yn debyg o fod yn isel, ond mae samplo'r aer a'r dŵr yn yr ardal yn digwydd rhag ofn.

Mae cwmni SemLogistics yn cydweithio'n llawn gydag Asiantaeth yr Amgylchedd, ac maen nhw hefyd yn ymchwilio i'r digwyddiad.

Cafodd grŵp ei sefydlu - sy'n cynnwys Iechyd Cyhoeddus Cymru, Cyngor Sir Benfro a chynrychiolwyr o SemLogistics - i fonitro ac asesu'r gollyngiad er mwyn sicrhau bod y gymuned leol yn cael ei gwarchod.

Fe gafodd y grŵp cyswllt lleol, aelodau etholedig a phob corff arall perthnasol eu hysbysu o'r digwyddiad.

Mae SemLogistics yn adnodd storio sy'n cael ei reoleiddio ar y cyd gan Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru a'r Gweithgor Iechyd a Diogelwch.

Straeon perthnasol