Isddeddf: Rhaid dychwelyd pysgod yn ôl i Afon Gwy

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Enivironment Agency Wales
Disgrifiad o’r llun, Rhaid i bysgotwyr ddychwelyd pysgod i'r afon

Mae isddeddf yn golygu bod rhaid i bysgotwyr gwialen ddychwelyd eog neu sewin sy'n cael eu dal yn ôl i Afon Gwy neu wynebu dirwy.

Dywedodd Asiantaeth Amgylchedd Cymru y byddai'r rheol newydd yn helpu diogelu poblogaeth pysgod.

Yn ôl Dr Stephen Marsh-Smith o Sefydliad Afonydd Gwy a Wysg, mae nifer yr eog yn yr afon wedi bod yn cynyddu yn raddol am 10 mlynedd.

Fe gafodd yr is-ddeddf ei chymeradwyo gan Lywodraeth Cymru a Defra, Adran Amaeth San Steffan, ac fe allai barhau am hyd at 10 mlynedd.

'Lladd'

Dywedodd Pete Gough o'r asiantaeth: "Mae'r rhan fwyaf o bysgotwyr yn gyfrifol ac yn dodi'r eog neu'r sewin yn ôl yn yr afon.

"Ond mae yna rai sy'n eu lladd ..."

Yn ôl Dr Marsh-Smith, arferai Afon Gwy fod yn un o'r afonydd gorau ar gyfer pysgota sewin yn Ewrop.

Ond roedd cwymp sylweddol ym mhoblogaeth yr eog yng nghanol y saithdegau.

Diflannu

Pe bai'r duedd wedi parhau, byddai'r boblogaeth wedi diflannu erbyn 2005.

"Pe bai'r gwaharddiad wedi dod i rym yn 1996, mae'n bosib y byddwn yn ystyried ei godi erbyn heddiw," meddai.

Dywedodd fod pysgotwyr yn cyfrannu £5m at yr economi leol.

Gallai'r ffigwr ddyblu, meddai, pe bai yna fwy o bysgod.

Yr afon yw'r bumed hiraf yng Nghymru a Lloegr.

Mae'n 153 milltir o hyd, yn tarddu ym Mhumlumon, Ceredigion, ac yn llifo i aber Afon Hafren ger Cas-gwent.

Straeon perthnasol