Angen cyfleoedd ar actorion ifanc

Cyhoeddwyd
Matthew Rhys
Disgrifiad o’r llun,
Dechreuodd Matthew Rhys actio gyda Chwmni Theatr Genedlaethol Ieuenctid Cymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi dweud wrth raglen Post Cyntaf Radio Cymru fod angen mwy o gyfleoedd ar actorion ifanc i berfformio drwy gyfrwng y Gymraeg.

Fe fyddai Llywodraeth Cymru hefyd â diddordeb mewn unrhyw argymhellion fyddai'n cynyddu defnydd y Gymraeg gan y Theatr Ieuenctid Genedlaethol neu sefydlu theatr ieuenctid drwy gyfrwng y Gymraeg.

Fe fyddai angen trafod unrhyw gynlluniau gyda Chyngor y Celfyddydau oherwydd mai mater iddyn nhw fyddai cyllido mudiad o'r fath.

Mae Cyfarwyddwr Presennol Theatr Ieuenctid yr Urdd Jeremy Turner wedi awgrymu y dylai unrhyw gwmni newydd fod yn broffesiynol.

O fewn wythnosau fe fydd Cwmni Theatr Ieuenctid yr Urdd yn perfformio eu cynhyrchiad diweddaraf - 'Sneb yn Becso Dam.

Disgrifiad,
Adroddiad Gwenllian Glyn ar y Post Cyntaf ddydd Gwener.

Saesneg yn bennaf

Mae'r cwmni theatr yma yn un o bum prosiect yng Nghymru sydd wedi derbyn arian drwy gynllun Grym y Fflam sy'n rhan o'r Olympiad Diwylliannol.

Ac mae Jeremy Turner yn poeni beth fydd yn digwydd pan fydd yr arian yn dod i ben.

Mae Cyngor y Celfyddydau eisoes yn ariannu Theatr Genedlaethol Ieuenctid Cymru.

Tan ddiwedd y nawdegau roedden nhw'n perfformio dramâu Saesneg a Chymraeg. Ond bellach Saesneg ydi prif iaith y cynyrchiadau - gyda rhannau ohonyn nhw'n Gymraeg.

Dyna ble y cafodd nifer o actorion adnabyddus rhai o'u profiadau actio cyntaf, gan gynnwys Matthew Rhys a Richard Elis - sydd wedi actio ar Eastenders a Gwaith Cartref.

Opsiynau

Mae Sion Ifan wedi actio mewn cynyrchiadau llwyfan fel Deffro'r Gwanwyn, ac mewn cyfresi teledu fel Con Passionate a Pen Talar ar S4C.

Fel cyn-aelod o Theatr Genedlaethol Ieuenctid Cymru, mae o'n teimlo bod actio mewn dramâu dwyieithog yn beth da.

Mae Cyngor y Celfyddydau wedi dweud eu bod nhw eisoes wedi bod yn trafod opsiynau gwahanol gydag Urdd Gobaith Cymru a Chelfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru ac wedi gofyn iddyn nhw drafod ffyrdd o gydweithio yn y dyfodol.