Nwy: Pobl yn gadael tai

  • Cyhoeddwyd

Mae pobl wedi gorfod gadael eu tai am fod nwy wedi gollwng rhwng y sgwâr a'r A40 yn Abergwaun.

Dywedodd y gwasanaeth tân eu bod wedi eu galw am 9.29am.

Mae dau griw o Hwlffordd a'r heddlu yn y fan a'r lle ac ardal 250 metr wedi ei chau.

Dywedodd llefarydd ar ran yr yr heddlu: "Does neb wedi ei anafu. Mae diogelwch y cyhoedd yn hollbwysig ..."

Roedd y Bwrdd Nwy'n ymchwilio, meddai.

"Ni ddylai neb deithio i Abergwaun oni bai bod y daith yn wirioneddol angenrheidiol."

Dywedodd fod yr holl asiantaethau yn cydweithio er mwyn rheoli'r sefyllfa.