Gwobr Cyfrwng i'r cynhyrchydd a'r cyfarwyddwr John Hefin

  • Cyhoeddwyd
John HefinFfynhonnell y llun, Prifysgol Abertawe
Disgrifiad o’r llun,
Efallai mai wrth greu'r gyfres sebon boblogaidd, Pobol y Cwm, y gwnaeth ei gyfraniad mwyaf

Mae Gwobr Cyfrwng eleni yn cael ei rhoi i'r cynhyrchydd a'r cyfarwyddwr John Hefin am ei "gyfraniad allweddol" i fyd y cyfryngau yng Nghymru.

Yn ystod ei gyfnod yn BBC Cymru bu'n Bennaeth Drama a bu'n gyfrifol am gynhyrchu a chyfarwyddo rhaglenni megis Bus to Bosworth gyda Kenneth Griffith; The Life and Times of David Lloyd George gyda Phillip Madoc; Tough Trade gyda Syr Anthony Hopkins a'r ffilm Grand Slam, gyda Hugh Griffith, Sharon Morgan, Dewi Pws Morris a Siôn Probert.

Chwaraeodd ran amlwg hefyd mewn cynyrchiadau fel Penyberth, Un Nos Ola Leuad a'r gyfres Cartrefi Cefn Gwlad Cymru ar gyfer S4C.

Ond efallai mai wrth greu'r gyfres sebon boblogaidd, Pobol y Cwm, y gwnaeth ei gyfraniad mwyaf.

Ar y cyd gyda Gwenlyn Parry fe wnaeth John Hefin greu Pobol y Cwm, un o gonglfeini darlledu Cymraeg ers y 1970au.

Ymgorfforiad

"Mae John Hefin yn ymgorfforiad o'r hyn sydd yn cael ei wobrwyo gan Cyfrwng," meddai Pwyllgor Rheoli Cyfrwng.

"Mae'r wobr yn cydnabod a dathlu cyfraniad arbennig unigolyn sy'n pontio'r byd academaidd â'r diwydiant cyfryngau ac sydd wedi, trwy eu gyrfa, hyrwyddo'r cyfryngau torfol yng Nghymru.

"Mae cyfraniad John Hefin o ran cynyrchiadau teledu a ffilm yn sylweddol a bu'n ddarlithydd ysbrydoledig tra'n aelod o staff Prifysgol Aberystwyth.

"Fel pwyllgor, mae ein diolch yn fawr iddo gan iddo roi yn hael o'i amser i'n harwain yn ddoeth fel Cadeirydd am ddegawd gan lwyddo i sefydlu Cyfrwng yn gonglfaen trafodaeth rhwng y diwydiant a'r byd academaidd yma yng Nghymru."

Sefydliadau

Bu John Hefin hefyd yn weithgar iawn mewn nifer o sefydliadau sy'n hyrwyddo ffilm a'r cyfryngau yng Nghymru, yn gadeirydd Comisiwn Ffilm Cymru a'r Ŵyl Ffilm Geltaidd.

Roedd Gadeirydd Cyfrwng hyd ei ymddeoliad yn 2011.

Bu'n Gymrawd Dysgu (Ffilm) Prifysgol Aberystwyth ac yn Gymrawd gyda Choleg Cerdd a Drama Cymru lle y bu'n ysbrydoli cenhedlaeth newydd o fyfyrwyr, perfformwyr ac academyddion ifanc ym maes ffilm a theledu.

Derbyniodd MBE am ei wasanaeth i fyd y ffilm yng Nghymru yn 2009 a derbyniodd Y Wisg Wen yn Yr Orsedd.

Fe fydd y wobr yn cael ei chyflwyno iddo mewn cinio ar Orffennaf 12 yng Ngwesty Morgans, Abertawe, yn ystod Cynhadledd Cyfrwng ym Mhrifysgol Abertawe rhwng Gorffennaf 12-13.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol