Codi arian yn eu dillad isa' yn Nyffryn Conwy

  • Cyhoeddwyd
Criw merched BrasGamu 2011Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Rhai o'r merched fu'n codi arian at elusennau lleol y llynedd

Fe fydd criw o ddynion a merched yn cerdded 26 milltir yn eu dillad isa'.

Eu bwriad yw codi arian ar gyfer unedau canser yn ysbytai Llandudno a Glan Clwyd.

Fe fyddan nhw'n cerdded o Ysbyty Ifan i Bentrefoelas.

Cychwynnodd y daith o Ysbyty Ifan am 8.30am, gan anelu i fod yn Betws y Coed am 1pm.

Fe fydd y daith wedyn yn parhau am 16 milltir arall wedyn trwy Rhydlanfair gan orffen yng ngwesty'r Foelas, Pentrefoelas.

"Rydan ni wedi bod yn paratoi at daith gerdded BrasGamu a Thrôns Gwlad (i ddynion) ers misoedd bellach," meddai Siwan Hywel, un o drefnwyr y daith.

"Mae'r bras a'r tronsiau wedi ei haddurno, a rŵan dan ni'n barod am y sialens!"

Unedau lleol

Nid dyma'r tro cyntaf iddyn nhw fynd ati i godi arian, ond hyd yma y merched sydd wedi bod yn gwneud y cerdded.

Dywedodd Siwan Hywel bod y merched wedi bod yn gwneud y daith ers tair blynedd bellach.

"Ond roedden ni'n awyddus i'r dynion beidio colli allan eleni.

"Roeddan ni eisiau dynion i godi ymwybyddiaeth, casglu arian a cherdded y daith Drôns Gwlad."

Bydd yr arian eleni yn mynd at ddwy elusen, Uned Canser y Fron yn Ysbyty Llandudno ac Uned Canser y Ceilliau yn Ysbyty Glan Clwyd.

Y llynedd casglwyd £4,000 tuag at elusennau, Uned Canser y Fron yn Ysbyty Llandudno; Canolfan Trin Canser Gogledd Cymru yn Ysbyty Glan Clwyd; Ymatebwyr Cyntaf Uwchaled ac Ambiwlans Awyr Gogledd Cymru.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol