Dau lanc yn wynebu carchar estynedig yn y carchar

  • Cyhoeddwyd

Mae dau lanc wnaeth ymosod ar gwpl yn eu cartref yn Abertawe wedi cael cyfnod estynedig yn y carchar, ar ôl gwrandawiad yn y Llys Apêl.

Roedd Benjamin Stuart Pugh, 15 oed, a Jordan Leigh Naaif, 17 oed, wedi ymosod ar y ddau gyda chyllell a morthwyl, a'u gorfodi i ddiosg eu dillad cyn difrodi'r tŷ.

Clywodd y llys fod y ddau hefyd wedi ymosod ar ddynes yn y stryd, tra bod Pugh wedi cicio dynes yn ei phen cyn dwyn ei bag.

Ym mis Mai eleni fe wnaeth Pugh o Ffordd Dolau Fan, Porth Tywyn, bledio'n euog i dri lladrad a chafodd ei garcharu am dair blynedd a naw mis.

Codi gwaharddiad

Cafodd Naaif o Abertawe ei ddedfrydu i ddwy flynedd gan Lys y Goron Abertawe.

Ond ddydd Gwener penderfynodd barnwyr yn y Llys Apêl fod y dedfrydau yn rhy hael.

Cyfreithwyr ar ran y Twrne Cyffredinol oedd wedi apelio yn erbyn y dedfrydau.

Nawr bydd yn rhaid i Pugh dreulio 10 mlynedd dan glo a Naaif, naw mlynedd.

Hefyd gorchmynnodd y barnwyr y dylid codi'r gwaharddiad ar enwi'r ddau oherwydd natur ddifrifol y troseddau.

Clywodd y llys apêl fod y ddau wedi mynd i gartref y cwpl ac wedi mynnu arian gan y ddynes.

Cafodd hi ei tharo gyda morthwyl a pan ddaeth ei phartner i'w helpu fe wnaeth Naaif dynnu cyllell a'i drywanu.

Ni chafodd yr run o'r ddau ddioddefwr anafiadau difrifol, ond wedyn bu'n rhaid iddyn nhw ddioddef cyfnod hunllefus.

Treisio

Fe'i gorfodwyd i dynnu eu dillad a gorwedd ar y llawr.

Yna fe wnaeth Pugh orchymyn i'r ddynes fynd i fyny grisiau gan ddweud: "Hwn fydd y rhyw gorau y byddwch erioed wedi ei gael, gan eich bod yn cael eich gorfodi."

Roedd y ddynes wedi dychryn ond gwrthododd symud.

Dywedodd hi y byddai'n rhaid iddo fo ei thrywanu gan nad oedd hi am iddo ei threisio.

Yna fe wnaeth y ddau lanc ddinistrio'r tŷ, cyn dianc gydag arian, cyfrifiadur, ffonau symudol a gemwaith.

Tridiau'n ddiweddarach fe wnaeth Pugh ymosod ar Ann Ivett, ar Ffordd Caerfyrddin yn Abertawe, am 5.30am, gan ei chicio yn ei phen tan iddi adael fynd o'i bag llaw.

Am 7.15am ar yr un diwrnod fe wnaeth Pugh a Naaif ymosod ar Cheryl Price ar Ffordd yr Orsaf.

Roedd Pugh yn cario bar metal gan fygwth ei tharo pe bai hi'n sgrechian.