Sir yn dathlu llwybr yr arfordir

  • Cyhoeddwyd
Castell Cricieth
Disgrifiad o’r llun,
Mae 'na amryw o atyniadau ar hyd yr arfordir, fel Castell Cricieth

Bydd taith gerdded a chyfle i gael hufen iâ am ddim yn rhan o ddigwyddiadau swyddogol i nodi agoriad llwybr newydd arfordir Cymru yng Ngwynedd.

Mae'r cyngor yn gobeithio y bydd prynhawn o weithgareddau yn hwb i denu tyrfaoedd i fwynhau harddwch arfordir y sir.

Bydd dathliad swyddogol ddydd Mercher yn gyfle i gael gwybod mwy am y llwybr a'r cyfoeth o fywyd gwyllt sydd i'w weld arno mewn stondinau ar y traeth ger caffi Morannedd gan Uned Bioamrywiaeth Cyngor Gwynedd, Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Llŷn a Chyngor Cefn Gwlad Cymru ymysg cyrff eraill.

Ymhlith y gwahoddedigion y mae'r tenor Rhys Meirion a'r artist lleol Tess Rubanski.

Fe fydd yr artist yn gweithio gyda phlant ysgolion lleol i wneud murlun i ddathlu llwybr yr arfordir.

"Mi fydd y daith gerdded - sy'n rhad ac am ddim ac yn addas i bawb o'r teulu - yn cychwyn am 3.30pm ac yn para am ryw awr a hanner," meddai Rhys Gwyn Roberts, swyddog prosiect llwybr yr arfordir Cyngor Gwynedd.

Ymfalchïo

"Mi fyddwn ni'n cerdded o Gricieth i Lanystumdwy ac mi fydd naturiaethwyr yn dangos rhai o'r pethau fydd i'w gweld, ac mi fydd yna fws i fynd â'r cerddwyr yn ôl i Gricieth.

"Fel dewis arall mae cyfle hefyd i bobl ddysgu mwy am y bywyd gwyllt sydd yn y pyllau yn y creigiau o gwmpas glan y môr."

Mae arfordir Gwynedd yn cyfrif am chwarter holl lwybr arfordir Cymru, ac yn ymestyn am 180 milltir o Abergwyngregyn yn y gogledd i Aberdyfi yn y de.

Fe fu Cyngor Gwynedd yn chwarae rhan allweddol yn y gwaith o ddatblygu'r llwybr ar hyd arfordir y sir, mewn partneriaeth â Chyngor Cefn Gwlad Cymru gyda chymorth ariannol Llywodraeth Cymru a Chronfa Ddatblygu Rhanbarthol Ewrop.

"Mae harddwch arfordir Gwynedd yn rhywbeth y medrwn ni i gyd ymfalchïo ynddo, ac mi fydd y dathliad yma'n helpu codi ymwybyddiaeth ymysg pobl leol ac ymwelwyr o'r cyfoeth o fywyd gwyllt sydd i'w weld ar garreg ein drws," meddai'r Cynghorydd Gareth Roberts, Aelod Cabinet o Gyngor Gwynedd sy'n gyfrifol am yr amgylchedd.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol