Ailagor 'Cadeirlan' Anghydffurfiaeth yn Nhreforys

  • Cyhoeddwyd
Organ y TabyrnaclFfynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Bu'n rhaid symud yr organ er mwyn gwneud gwaith ar yr adeilad

Cafodd un o gapeli mwya' ac enwoca' Cymru ei ailagor yn swyddogol ddydd Sul.

Mae £350,000 wedi cael ei wario ar adnewyddu Capel Tabernacl yn Nhreforys.

Roedd cyngerdd arbennig brynhawn Sul lle oedd pob côr sy'n gysylltiedig â'r capel, Côr Orffiws Treforys, Côr Clwb Rygbi Treforys, Côr Merched Treforys, Côr Y Tabernacl a Chôr Twrw Tawe, yn canu.

Y Dr Rees Morgan oedd yn annerch a'r Parchedig Derwyn Morris Jones yn pregethu.

Mae'r adnewyddu wedi cynnwys trwsio'r tŵr.

Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r capel yn cael ei adnabod fel 'Cadeirlan Anghydffurfiaeth'

Cafodd y capel, "Cadeirlan Anghydffurfiaeth," ei agor yn 1872.

Yn ddiweddar, cafodd £100,000 oddi wrth Lywodraeth y Cynulliad drwy Cadw, corff henebion y llywodraeth, ar gyfer y gwaith atgyweirio.

Mae tua 145 o aelodau yn y capel gyda chynulleidfa wythnosol o hyd at 70.

Felly roedd codi cymaint o arian yn dipyn o faich ond llwyddwyd i werthu asedau.

Yn y capel, lle mae lle ar gyfer 1,200, mae cyngherddau mawr yn cael eu cynnal.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol