BBC Cymru Fyw

Chwilio am ddyn adawodd ysbyty yn Nhorfaen

Published
image copyrightHedldu Gwent
image captionDoes neb wedi gweld Ronald Bowman ers ddydd Gwener

Mae Heddlu Gwent yn apelio am wybodaeth am ddyn 74 oed sydd wedi mynd ar goll o ysbyty.

Does neb wedi gweld Ronald Bowman ers iddo adael Ysbyty Panteg, Griffithstown, Torfaen, am 5.45pm ddydd Gwener Mehefin 29.

Mae'r heddlu yn bryderus am les Mr Bowman sy'n diodde' o ddementia.

Mae Mr Bowman wedi ei ddisgrifio fel dyn 6 troedfedd o daldra, yn colli ei wallt, sy'n llwyd.

Roedd yn gwisgo crys t gwyn, trowsus brown ac esgidiau brown.

Roedd yn cario bag ymolchi coch.

Mae'n dod o ardal Langstone o Sir Fynwy.

Os oes unrhyw un wedi gweld neu â gwybodaeth am leoliad Mr Bowman fe ddylen nhw gysylltu gyda'r heddlu ar 101.