BBC Cymru Fyw

Bwrw mlaen â chanolfan siopau newydd Pontypridd wedi oedi

Published
image copyrightOther
image captionDarlun artist o'r gwaith gorffenedig ym Mhontypridd

Mae'r datblygwyr sy'n gyfrifol am ganolfan siopau newydd ym Mhontypridd wedi dweud wrth BBC Cymru y bydd yn mynd yn ei flaen.

Mae 'na oedi wedi bod i ganolfan Taff Vale oherwydd problemau cyllid.

Roedd disgwyl i'r ganolfan fod yn agor dros yr haf.

Ers i'r hen ganolfan siopa a swyddfa trethi gael eu dymchwel, mae'r safle wedi ei amgylchynu gan wal bren.

Mae'r datblygwyr, Taff Vale Limeted, yn ystyried cynnig newydd o fuddsoddiad.

Adfywio'r dref

Mae gobaith o greu nifer o unedau siopa, bar a bwyty ar y safle lle'r oedd canolfan siopau o'r 1960au.

Mae'r cynllun preifat yma yn rhan o gynllun ehangach i adfywio canol tref Pontypridd.

image captionCafodd yr hen adeiladau eu dymchwel eisoes

Dywedodd Siân John, sy'n rhedeg Pepworth's Delicatessen, ei bod wedi gorfod symud o'i siop yn y dref i'r farchnad dan do oherwydd gostyngiad sylweddol yn nifer y siopwyr.

"Oherwydd y gwaith ffordd yng nghanol y dref roedd llai a llai yn dod i siopa' yma," meddai wrth raglen BBC Radio Wales Eye On Wales.

"Roedd y gwaith wnaeth bara am 18 mis achosi lot o broblemau i fusnesau.

"Un o'r prif ffactorau oedd y trethi, oedd tua £18,000 y flwyddyn.

"Bu'n rhaid i ni symud i'r farchnad er mwyn gwneud arbedion."

Dywedodd y datblygwyr eu bod wedi cael trafferthion gael cymorth llawn ar gyfer y cynllun.

Cafwyd cynnig gan Gronfa Buddsoddi Cymru mewn Adfywio ond doedd o ddim yn ddigon.

Mae 'na gynnig newydd wedi dod i law ac mae'r datblygwyr yn ystyried hwnnw yn y gobaith o allu symud ymlaen a chwblhau'r datblygiad.

Mae nifer o gwmnïau cenedlaethol wedi eu cysylltu gyda'r datblygiad newydd gan gynnwys Iceland, Wilkinson's a Poundland.

Mwy ar y stori ar Eye on Wales BBC Radio Wales ddydd Sul am 1.04pm.

Straeon perthnasol

  • Siopau i ganolfan newydd