Annog teuluoedd i gael eu hysbrydoli gan y Gemau i fyw'n iach

Cyhoeddwyd
Logo Gemau am OesFfynhonnell y llun, other
Disgrifiad o’r llun,
Bydd teuluoedd yn cael cyngor am weithgareddau i gadw'n heini

Bydd teuluoedd yn cael eu hannog i ddilyn esiampl y Gemau Olympaidd a bod yn fwy bywiog fel rhan o gynllun newydd yn erbyn gordewdra yng Nghymru.

Gobaith Gweinidogion yw y bydd 1,200 o oriau o chwaraeon ar y teledu dros yr haf yn ysbrydoli pobl i gymryd rhan yn Gemau am Oes.

Yn ôl ystadegau diweddar mae dros draean o blant Cymru dros eu pwysau.

Mae llyfryn gweithgaredd yn cynnwys cyngor ar ddefnyddio eitemau yn y cartref i greu gemau.

Er gwaetha ymdrechion i daclo gordewdra ymhlith plant, mae ffigyrau swyddogol yn nodi nad ydi'r broblem yn lleihau.

Mae arolwg Iechyd Cymru wedi canfod bod 19% o blant yn ordew y llynedd a bod 35% unai dros bwysau neu yn ordew.

Rhaglenni personol

Ychydig o newid sydd wedi bod ers 2007.

Fe wnaeth yr arolwg ganfod bod llai nag un o bob tri oedolyn yn gwneud o leiaf 30 munud o ymarfer pum niwrnod neu fwy'r wythnos a bod 52% yn gwneud o leiaf awr y dydd.

Fel rhan o'r ymgyrch, mae teuluoedd yn cael rhaglenni wedi eu llunio ar eu cyfer nhw er mwyn cyrraedd targedau ar weithgareddau corfforol.

Mae'r llyfryn yn cynnwys 18 o gemau am ddim neu rhad sydd angen ychydig os nad dim offer.

"Rydym i gyd yn gwybod pa mor bwysig yw hi i fyw bywyd iachus," meddai dirprwy brif swyddog meddygol Cymru, Jane Wilkinson.

"Ond mae'r arolwg yn dangos bod nifer o oedolion a phlant yn gwario rhan helaeth o'r diwrnod yn bod yn anactif.

"Gall sicrhau bod y galon yn pwmpio'n ddyddiol osgoi afiechydon y galon, ganser, strôc, clefyd siwgr math dau, gwella iechyd meddwl a lleihau straeon."

Dywedodd Gweinidog Treftadaeth Cymru, Huw Lewis, sydd â chyfrifoldeb am gynyddu cyfraniad pobl mewn chwaraeon, eu bod wedi awgrymu gemau syml a gaiff eu chwarae unrhyw le, unrhyw bryd.

"Ddyle 'na ddim byd fod yn rhwystr i fywyd iach a heini."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol