Gwasanaeth arbenigol newydd gan Wasanaeth Ambiwlans Cymru

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun, Cafodd y gwasanaeth arbenigol newydd ei ddefnyddio'n ddiweddar yn y llifogydd yng nghanolbarth Cymru

Mae parafeddygon fydd yn ymateb i ddigwyddiadau peryglus fel llifogydd a damweiniau glofaol yng Nghymru wedi dechrau ar eu gwaith yn swyddogol.

Mae'r tîm, sy'n rhan o Wasanaeth Ambiwlans Cymru, wedi eu hyfforddi i ymateb i sefyllfaoedd mwy cymhleth ac arbenigol.

Fe gafodd y tîm eu hanfon i'r llifogydd yng Ngheredigion a Phowys fis diwethaf.

O Orffennaf 1 mae Tîm Ymateb Lleoliad Peryglus (HART) hefyd yn gallu darparu gwasanaethau arbenigol pan fydd adeiladau'n dymchwel, chwyldro mewn twneli a gwrthdrawiadau cludiant mawr.

Fe fyddan nhw hefyd yn gallu ymateb wedi digwyddiadau cemegol, biolegol, ymbelydrol, niwclear a therfysgaeth.

Mae'r staff sydd wedi derbyn hyfforddiant arbenigol yn gweithio ledled Cymru ac ar gael bob diwrnod o'r flwyddyn.

Arbed bywydau

Yn ôl Gwasanaeth Ambiwlans Cymru mae'r datblygiad yma yn hynod bwysig wrth i wasanaethau cyhoeddus Cymru wynebu sefyllfaoedd mwy cymhleth yn fwy aml.

"Rydym yn ddiolchgar am y buddsoddiad a'r gefnogaeth sylweddol gan Lywodraeth Cymru a fydd yn ymestyn ein hymateb i'r digwyddiadau mwyaf difrifol yma yng Nghymru, a heb amheuaeth yn arbed mwy o fywydau," meddai Elwyn Price-Morris, Prif Weithredwr Gwasanaeth Ambiwlans Cymru.

"Dymunwn ddiolch i'r Gwasanaeth Tân ac Achub am y safon uchel o hyfforddiant a ddarparwyd ar gyfer staff HART.

"Ein gobaith wrth gwrs yw na fydd galw ar HART i weithredu mewn achosion difrifol yn rhy aml, ond mae gwybod eu bod yn bodoli yma gobeithio yn rhoi rhywfaint o dawelwch meddwl i ni gyd a bod yr arbenigedd ar gael os a phryd fydd angen."

Dywedodd Gweinidog Iechyd Cymru, Lesley Griffiths, bod hwn yn ddatblygiad sylweddol yn hanes Gwasanaeth Ambiwlans Cymru.

"Gyda cherbydau ac offer arbenigol, bydd HART yn darparu ymyrraeth glinigol estynedig mewn meysydd na ddarperir gan staff ambiwlans ar hyn o bryd.

"Y lleoliad cyntaf oedd y llifogydd diweddar yng nghanolbarth Cymru, ar er mawr ryddhad na ddefnyddiwyd yr hyfforddiant arbenigol i'r eithaf, ar y pryd roedd yn cynnig yr hyder i wybod bod y gefnogaeth a'r gallu wrth law os oedd angen.

"Bydd y buddsoddiad gan Lywodraeth y Cynulliad yn galluogi Gwasanaeth Ambiwlans Cymru i chwarae mwy o rôl wrth achub bywydau mewn amgylchedd peryglus a sicrhau bod Cymru yn ymuno â gweddill y D.U. gyda'r gallu cadarn ac integredig i ddelio gyda digwyddiadau difrifol."

Mae HART wedi a bydd yn parhau i ddatblygu perthnasoedd gwaith agos gyda'r timau arbenigol perthnasol o fewn y Gwasanaeth Tân ac Achub, yr Heddlu a gwasanaethau cysylltiol eraill a bydd hyn yn arwain at well rheolaeth a gwell deilliannau i gleifion rhag digwyddiadau mawr.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol