BBC Cymru Fyw

Swydd Comisiynydd yr Heddlu: Weston yn tynnu nôl

Published
image copyright(C) British Broadcasting Corporation
image captionCyhoeddodd Mr Weston ei benderfyniad ar wefan Twitter
Mae Simon Weston, y cyn-filwr fu'n brwydro yn Rhyfel Y Falkland, wedi tynnu nôl o'r ras i fod yn Gomisiynydd cyntaf Heddlu a Throsedd De Cymru.
Dywedodd Mr Weston ei fod wedi penderfynu rhoi'r gorau i'w ymdrech i gael ei ethol yn Gomisiynydd yr Heddlu (PCC) ar gyfer De Cymru oherwydd ei fod wedi ei ddadrithio â'r ymgyrch ai bod hi bellach yn rhy wleidyddol.
Cyhoeddodd Mr Weston, oedd wedi bwriadu sefyll fel ymgeisydd annibynnol, ei benderfyniad ar wefan Twitter.
Cadarnhaodd llefarydd ar ran Mr Weston na fyddai'r cyn filwr 50 oed, a gafodd ei greithio'n ddrwg yn ystod ymosodiad Yr Ariannin ar long y Syr Galahad yn Rhyfel Y Falkland yn ymgeisio am y swydd.
Cyhoeddodd Mr Weston ei fwriad i sefyll ym mis Chwefror eleni pan ddywedodd fod angen rhywun y byddai'n sicrhau y bydd pobl yn cydweithio a pheidio â chreu rhaniadau
Ar Dachwedd 15, 2012 fe fydd 'na etholiad i ddewis Comisiynwyr Heddlu a Throsedd mewn 41 o heddluoedd ar draws Cymru a Lloegr y tu allan i Lundain.
Ymhlith y dyletswyddau y mae sefydlu blaenoriaethau ar gyfer y llu, goruchwylio'r gyllideb a phenodi'r prif gwnstabl.
Llywodraeth y Glymblaid yn San Steffan sydd wedi cyflwyno'r newid ac mae disgwyl i ymgeiswyr sefyll ar ran plaid neu'n annibynnol.
Fe fydd cyflog y comisiynydd yn Heddlu De Cymru yn £85,000 y flwyddyn.

Straeon perthnasol

  • A all Simon Weston ei wahardd rhag bod yn Gomisiynydd?