Gwerthu disg aur Coldplay'n helpu adfer neuadd pentre'

  • Cyhoeddwyd
Chris Martin a Jonny Buckland, dau o aelodau Coldplay
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Jonny Buckland ei fagu ym Mhantymwyn cyn cwrdd ag aelodau'r band, gan gynnwys y canwr Chris Martin, yn y brifysgol

Mae disg aur y grŵp roc Saesneg Coldplay wedi cael ei werthu mewn ocsiwn am £562.

Bydd yr arian yn helpu adfer neuadd pentre' yn Sir y Fflint.

Roedd gitarydd Coldplay Jonny Buckland wedi rhoi'r disg er mwyn codi arian i atgyweirio neuadd y pentref ym Mhantymwyn, ger yr Wyddgrug, ble y magwyd ef.

Penderfynodd Buckland gyfrannu'r ddisg aur pan glywodd am y cynllun gan ei rieni sy'n dal i fyw yn yr ardal.

Mae neuadd y pentref yno yn ganolbwynt i'r gymuned leol ac yn cael ei defnyddio ar gyfer amryw o weithgareddau, yn ogystal â phartïon pen-blwydd a Nadolig.

Sioeau Nadolig

Fel aelod o un o fandiau amlyca'r byd, roedd Buckland wedi rhoi'r disg i'r pwyllgor - disg sy'n nodi fod yr albwm Mylo Xyloto wedi gwerthu dros 100,000 o gopïau yn yr Almaen.

Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Fe fydd y pwyllgor yn defnyddio'r arian ar gyfer to newydd i'r neuadd

Mae llofnodion y pedwar aelod o'r band arni.

Cafodd y disg ei werthu yn Llundain gan Bonhams ddydd Mawrth.

Bydd adnewyddu neuadd pentref yn costio £43,000.

Cyn yr ocsiwn dywedodd Chris Johnson, cadeirydd pwyllgor y neuadd pentre', fod Coldplay eisoes wedi rhoi £10,000 i gronfa'r gwaith adnewyddu.

"Bu Jonny Buckland yn cymryd rhan mewn Sioeau Nadolig yn y neuadd pan oedd e'n byw yma," ychwanegodd.

"Mae'n wych fod rhywun enwog yn dal i feddwl amdanon ni er nad yw e'n byw 'ma nawr."

Cerddoriaeth

Fe wnaeth teulu Buckland symud i Bantymwyn pan oedd yn bedair oed.

Fe ddechreuodd chwarae'r gitâr yn ifanc iawn, gan gyfarfod aelodau Coldplay yn ystod ei wythnos gyntaf yng Ngholeg Prifysgol Llundain yng nghanol y 1990au.

Fe wnaeth Buckland fynychu Ysgol y Waun ym mhentref Y Waun gerllaw, ac Ysgol Uwchradd Alun yn Yr Wyddgrug.

Yno astudiodd gerddoriaeth at Safon Uwch gyda'r athrawes gerdd Margaret Parr.

Fe wnaeth hi ei ddisgrifio unwaith fel un oedd â thalent gerddorol "aruthrol" ar y gitâr.

Roedd cyflwr y neuadd, a gafodd ei defnyddio gan Buckland a'i gyfeillion, yn dirywio nes i bobl leol ddod at ei gilydd i godi arian ar gyfer ei hachub.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol