Lladrad arfog: Heddlu am holi dyn

  • Cyhoeddwyd

Mae'r heddlu wedi dweud eu bod am holi dyn wedi lladrad arfog yn Aberystwyth.

Roedd y lladrad yn siop Spar yn Northgate ychydig cyn 8.30pm nos Sul ac roedd y troseddwr yn meddu ar gyllell cyn dwyn £500, fodca a phecyn o sigaréts.

Y dyn o dan sylw yw David James Everett a'i ddyddiad geni yw Rhagfyr 5, 1971.

Dywedodd yr heddlu eu bod yn credu iddo ddal tacsi i Gaerfyrddin.