Panel: Merch wedi ei 'sarhau'

  • Cyhoeddwyd
Panel disgyblu
Disgrifiad o’r llun,
Clywodd y panel fod Miss Archer-Jones yn athrawes ers 1978.

Mae panel wedi clywed honiadau fod merch bump oed wedi cael ei "sarhau" am fod dirprwy brifathrawes wedi ei gorfodi i sefyll ar ben bwrdd.

Eisoes mae Denise Archer-Jones, dirprwy Ysgol Glan Gele yn Abergele, wedi gwadu cosbi Disgybl C yn afresymol, gweiddi'n anaddas arni hi a disgyblion eraill, a defnyddio grym corfforol gormodol yn erbyn disgyblion.

Dywedodd y cynorthwy-ydd dysgu, Patricia Hanna, fod Miss Archer-Jones wedi "colli rheolaeth" ddwywaith.

Y tro cynta gwaeddodd y dirprwy brifathrawes ar Ddisgybl C pan oedd hi'n crïo, ei chodi a'i rhoi ar fwrdd.

'Bregus'

"Mi oeddwn i'n teimlo bod plentyn bregus yn cael ei sarhau," meddai Mrs Hanna.

Honnodd fod Miss Archer-Jones wedi dweud: "Paid â chrïo, paid â meiddio crïo ..."

Awgrymodd Louis Browne, bargyfreithiwr Miss Archer-Jones, nad oedd hyn wedi digwydd.

Ond dywedodd Mrs Hanna :"Dwi'n gwybod be' welais i."

Clywodd y panel yn Ewlo, Sir y Fflint, fod Miss Archer-Jones yn athrawes ers 1978.

Roedd honiadau ei bod hi wedi gwthio Disgybl A i mewn i'w sedd, tynnu Disgybl B yn sydyn i mewn i'r safle cywir yn ystod gwers ddawnsio, a llusgo Disgybl D i gornel.

Clywodd panel y Cyngor Addysgu Cyffredinol fod yr honiadau am yr hyn ddigwyddodd yn 2007.

Cafodd y gwrandawiad ei ohirio a bydd Miss Archer-Jones yn rhoi tystiolaeth ddydd Mawrth.