BBC Cymru Fyw

Cefnogi galwad Llywodraeth Cymru am bwerau benthyca

Published
image copyright(C) British Broadcasting Corporation
image captionMae Llywodraeth Cymru yn cynnal trafodaethau ar bwerau benthyca gyda'r Trysorlys

Fe ddylai Llywodraeth Cymru gael yr hawl i fenthyg arian i wario ar briffyrdd ac isadeiledd, yn ôl grŵp trawsbleidiol o Aelodau Cynulliad.

Ychwanega'r pwyllgor y dylid cytuno ar reolau benthyca gyda Whitehall.

O dan y drefn bresennol mae cyllid Llywodraeth Cymru'n dibynnu ar grant blynyddol y Trysorlys, tua £15bn ar hyn o bryd.

Dywedodd y pwyllgor na ddylai benthyciadau gael effaith negyddol ar y prif grant.

Mae Llywodraeth Cymru'n galw am bwerau tebyg i'r rhai sy'n cael eu defnyddio gan Weinyddiaeth Gogledd Iwerddon, ac sydd ar hyn o bryd yn cael eu hymestyn i Lywodraeth yr Alban.

Mae trafodaethau wedi bod rhwng Caerdydd a San Steffan ers misoedd.

'Hyblygrwydd'

Yn ôl y Prif Weinidog, Carwyn Jones, mae'r sgyrsiau hynny "mewn cyfnod cwbwl allweddol".

Mewn adroddiad fydd yn cael ei gyhoeddi ddydd Mawrth, mae pwyllgor cyllid y Cynulliad yn cefnogi galwadau gweinidogion.

Petai'r pwerau benthyca'n cael eu rhoi, dywed yr adroddiad y dylid mabwysiadu fframwaith reoli gyda'r Trysorlys sy'n cynnig yr "hyblygrwydd mwya' posib i fenthyca yn effeithiol er mwyn ymateb i anghenion buddsoddi."

Mae'n cyfeirio at Sbaen fel enghraifft ble mae benthyca gan lywodraethau rhanbarthol wedi cyfrannu at broblemau economaidd ac ariannol y wlad.

Dywedodd cadeirydd y pwyllgor, Jocelyn Davies: "Yn yr hinsawdd economaidd bresennol ac wrth i gyllidebau cyfalaf ostwng o hyd, mae'n hanfodol bod llywodraethau'n gallu defnyddio adnoddau prin yn effeithiol i fuddsoddi arian cyfalaf fydd, ohono'i hun, yn gallu hybu twf economaidd.

'Ystyried'

"Rydym wedi gwneud nifer o argymhellion ar sail y dystiolaeth a glywsom.

"Mae llawer o'r argymhellion yn gysylltiedig â gwaith Comisiwn Silk, a gobeithiwn y bydd y Comisiwn yn ystyried ein hargymhellion wrth wneud ei waith.

Mae'r comisiwn hefyd yn ystyried a ddylai Llywodraeth Cymru gael pwerau i amrywio trethi.

Yn ôl y pwyllgor, fe ddylai'r comisiwn ystyried a oes angen datganoli pwerau trethi cyn trosglwyddo pwerau benthyca.

Straeon perthnasol

  • Ffyrdd: Cynghorau'n benthyca £60m