Cefnogi galwad Llywodraeth Cymru am bwerau benthyca

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Mae Llywodraeth Cymru yn cynnal trafodaethau ar bwerau benthyca gyda'r Trysorlys

Fe ddylai Llywodraeth Cymru gael yr hawl i fenthyg arian i wario ar briffyrdd ac isadeiledd, yn ôl grŵp trawsbleidiol o Aelodau Cynulliad.

Ychwanega'r pwyllgor y dylid cytuno ar reolau benthyca gyda Whitehall.

O dan y drefn bresennol mae cyllid Llywodraeth Cymru'n dibynnu ar grant blynyddol y Trysorlys, tua £15bn ar hyn o bryd.

Dywedodd y pwyllgor na ddylai benthyciadau gael effaith negyddol ar y prif grant.

Mae Llywodraeth Cymru'n galw am bwerau tebyg i'r rhai sy'n cael eu defnyddio gan Weinyddiaeth Gogledd Iwerddon, ac sydd ar hyn o bryd yn cael eu hymestyn i Lywodraeth yr Alban.

Mae trafodaethau wedi bod rhwng Caerdydd a San Steffan ers misoedd.

'Hyblygrwydd'

Yn ôl y Prif Weinidog, Carwyn Jones, mae'r sgyrsiau hynny "mewn cyfnod cwbwl allweddol".

Mewn adroddiad fydd yn cael ei gyhoeddi ddydd Mawrth, mae pwyllgor cyllid y Cynulliad yn cefnogi galwadau gweinidogion.

Petai'r pwerau benthyca'n cael eu rhoi, dywed yr adroddiad y dylid mabwysiadu fframwaith reoli gyda'r Trysorlys sy'n cynnig yr "hyblygrwydd mwya' posib i fenthyca yn effeithiol er mwyn ymateb i anghenion buddsoddi."

Mae'n cyfeirio at Sbaen fel enghraifft ble mae benthyca gan lywodraethau rhanbarthol wedi cyfrannu at broblemau economaidd ac ariannol y wlad.

Dywedodd cadeirydd y pwyllgor, Jocelyn Davies: "Yn yr hinsawdd economaidd bresennol ac wrth i gyllidebau cyfalaf ostwng o hyd, mae'n hanfodol bod llywodraethau'n gallu defnyddio adnoddau prin yn effeithiol i fuddsoddi arian cyfalaf fydd, ohono'i hun, yn gallu hybu twf economaidd.

'Ystyried'

"Rydym wedi gwneud nifer o argymhellion ar sail y dystiolaeth a glywsom.

"Mae llawer o'r argymhellion yn gysylltiedig â gwaith Comisiwn Silk, a gobeithiwn y bydd y Comisiwn yn ystyried ein hargymhellion wrth wneud ei waith.

Mae'r comisiwn hefyd yn ystyried a ddylai Llywodraeth Cymru gael pwerau i amrywio trethi.

Yn ôl y pwyllgor, fe ddylai'r comisiwn ystyried a oes angen datganoli pwerau trethi cyn trosglwyddo pwerau benthyca.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol